Yunus parkları ve hayvanlı sirkler yasaklansın, kapatılsın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.


Bu kampanya, 2014'te Çevre Komisyonu'na teslim ettiğimiz, yunus parklarını kapatılmasını isteyen 500.000 kişinin imzasının devamı niteliğindedir. Bugün hala aktif çünkü basındaki beyanlara göre önümüzdeki hafta göstermelik bir hayvan hakları yasası Meclis'e gelecek. Yasa teklifinde, işkence merkezleri olan yunus parkları kapatılmıyor ve biz bu karara karşı sesimizi bir kez daha yükseltiyoruz!

Türkiye'de ilk kez kurulan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, yoğun çabalarımız ve mücadelemiz sonucu, Ekim 2019'da Meclis'teki 5 partinin ortak tavsiye kararıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak yunus parkları ve hayvanlı sirklerin yasaklanması ve kapatılması yönünde dünyaya örnek bir tavsiye kararı almıştı. Mevcut 10 adet yunus parkının kapatılması ve hayvanların korunması için de, talebimiz en fazla 1 yıl olmasına rağmen, bu işletmelere en fazla 2 yıl süre tanınması gerektiği görüşü rapora girmişti. Ancak şu anda AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinde, bugüne kadar yasal boşluklardan, cezasızlık ve denetimsizlikten faydalanarak hayvan ve insan istismarını sürdüren bu hayvan hapishanelerinin açık kalması öngörülüyor!

Üstelik hayvanlı sirklerin açılmasının yasaklanacağı söylenmesine rağmen taleplerimiz arasında yer alan "Türkiye'ye hayvanlı sirk girişinin yasaklanıp yasaklanmayacağı da belli değil.  

Komisyon kararıyla birlikte, 2010'dan bu yana Yunuslara Özgürlük Platformu olarak yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla ve büyük bir kamuoyu desteğiyle hayvan esaretine karşı sürdürdüğümüz mücadelenin en önemli adımı tamamlanmıştı. Fakat şimdi AK Parti hayvan tüccarlarından taraf tutarak, yıllardır yaptığımız suç duyuruları, sunduğumuz tüm etik, bilimsel ve hukuki dayanakları görmezden gelerek mevcut yunus parklarının kapatılmaması için gerekli yasal zemini hazırlıyor.

İşte bu yüzden şimdi tepkimizi Meclis'e göstermemiz gerekiyor çünkü tavsiye niteliğindeki bu kararların yasalaşmaması için AK Parti, milyonlarca insanın adalet ve özgürlük talebini değil, yunus parkı sahiplerinin ticari çıkarlarını gözeten yasal düzenlemeleri tamamlamak üzere! "Yunusların Türkiye sularından avlanmasını, esaret altında üretilmesini ve ticari faaliyetlerini yeni bir düzenlemeyle yasallaştırarak sektörleşmeyi" TBMM'den talep eden yunus parkı sahiplerine karşı tek ses olma zamanı.

İş adamlarından ve otel sahiplerinden oluşan yunus parkı işletmecileri, Meclis'teki lobi çalışmalarıyla siyasi bağlantılarını yeniden devreye sokarak, özellikle bilim camiasının kabul etmediği, uzman meslek örgütlerince insan ve hayvan istismarı olarak tanımlanan "yunusla terapi" adı altında yürüttükleri ve sahip oldukları rant kapılarının kapanmaması için "turizm geliri ve istihdam alanı" kozunu ileri sürerek hayvan haklarını yok saymaya devam ediyor!

5 partinin uzlaşı sağladığı "yunus parklarının kapatılması kararının" 10 yunus parkı sahibinin ticari çıkarları uğruna esnetilmemesi, mevcut tesislere verilen 2 yıllık sürenin en fazla 1 yıla indirilmesi ve bu maddelerin bir an önce hayvanlar lehine yasalaşarak tesislerin ticari faaliyetlerine son verilip rehabilitasyon merkezlerine dönüştürülmesi ve ömür boyu korunması için, daha önce defalarca yaptığımız gibi hep birlikte daha fazla çabalamamız ve kitlesel talebimizi daha yüksek sesle dile getirmemiz gerekiyor. 

Bu kampanyayı imzalayıp çevrenle paylaşarak TBMM'de yapılacak yasama çalışmalarının hayvan haklarını gözetecek şekilde yürütülmesine katkıda bulunabilir, milletvekillerinin hayvan tacirlerinden taraf olmaması ve mevcut tesislere getirilmesi planlanan "refah standartlarının" ve "lüks esaret" uygulamalarının devreye sokulmaması için çağrını yineleyebilirsin.

Kara ve su sirkleri ile deniz memelileri gösteri ve terapi merkezlerine yasak getiren kararın gerekçeleri arasında, yunus parkları ve hayvanlı sirklerdeki rutin işkence metotları ile esaretin hayvanlar üzerinde meydana getirdiği fiziksel ve ruhsal tahribat öne çıkıyor. Aynı zamanda yunus parklarında insan sağlığına yönelik tehditler açısından kaza, ölüm ve bulaşıcı hastalık riskleri de değerlendirmeye alınmış durumda. 

Raporda ayrıca, "yunusla terapi" veya "özel çocuklarla yüzme" adı altında gösteri merkezlerinde sürdürülen ticari faaliyetlerin de "mevzuata aykırılık teşkil ettiği ve özellikle yaygın olarak tercih edildiği otizm terapisinde yararlılığına dair bilimsel bir dayanak bulunmadığı" vurgulanıyor.

2014'ten Bugüne

11 Haziran 2014'te gerçekleşen Çevre Komisyonu toplantısında AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner, yunus parklarının "milli turizm geliri" olduğunu öne sürerek, hiçbir etik ve bilimsel gerekçeye dayanmayan son dakika önergesiyle yunus parkları ve hayvanlı sirklerdeki hayvanların bir kez daha özgürlükten yoksun bırakılmasına ve ömür boyu işkenceye maruz bırakılmalarına neden olmuştu. Şimdi eylemlerimiz, suç duyurularımız, raporlarımız, imza kampanyalarımız, ortak çağrılarımız ve yasal çalışmalarımız sayesinde bu tesislere yönelik bakış açısı TBMM nezdinde de büyük bir değişikliğe uğradı ve bu ticari işletmeler işkence metotlarının uygulandığı, hayvan ve insan sömürüsünü sürdüren tesisler olarak kayıtlara geçti.  

Artık TBMM düzeyinde bu aşamaya geldikten sonra geri adım atılamaz ve bu kararlar esaret endüstrisinin ticari çıkarlarına uyum sağlayacak şekilde esnetilemez, çünkü bu tesislerdeki hak ihllallerine dair raporda sunulan temel etik, hukuki ve bilimsel gerekçeler çok net.

Şimdi TBMM'nin yasama sürecine etki edebilmek ve hayvan esaretine hep birlikte son vermek için sen de imza kampanyamızı çevrenle paylaşabilir, sesimizi daha fazla kişiye duyurmamıza yardım edebilirsin.

Yunus parkı işletmecileri tarafından kamuoyundan gizlenen bilimsel veriler ve etik/hukuki sorunlar hakkında ayrıntılı bilgi almak için: 

Yunuslara Özgürlük Platformu

Web | www.yunuslaraozgurluk.com 

Facebook | Yunus Parkları Kapatılsın | www.facebook.com/yunuslaraozgurluk 

Twitter | Özgür Yunuslar | www.twitter.com/ozguryunuslar

Instagram | Freedom for Dolphins | www.instagram.com/freedomfordolphins

YouTube | Özgür Yunuslar | www.youtube.com/ozguryunuslar