Kampanya Kapatıldı

YTÜ, Yıldız Kampüsü'ndeki Varlığını Sürdürsün

Bu kampanya 18.799 destekçiye ulaştı


1911'den beri ülkemiz ve dünya için faydalı bireyler yetiştiren Yıldız Teknik Üniversitesi, adını aldığı Yıldız bölgesinden taşınmamalı.

21 Mayıs 2015 tarihinde, Cumhurbaşkanı'nın ATV'de katıldığı yayında okulumuzun da içinde bulunduğu bölgenin Cumhurbaşkanlığı'na verilmesiyle ilgili şeyler söylendi. Teknolojik ihtiyaç gerektirmeyen fakültelerin bile Davutpaşa'ya taşınmış/taşınıyor olması bu söylenenleri destekler nitelikte. Örneğin Sanat ve Tasarım Fakültesi geçtiğimiz yıllarda Davutpaşa'ya taşınmıştı. 2015 itibariyle de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Davutpaşa'ya taşınacak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, yüksek teknoloji gerektiren laboratuvarlarda eğitim yapmıyor. Bu yüzden taşınması anlamsız. Örneğin Elektronik Fakültesi'nin taşınması makul sebeplerle açıklanabilir. Bu tip sebepler İİBF ve Sanat ve Tasarım gibi fakültelerin taşınması için yeterli değil. Ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 1936'ya yılına kadar ünlü Mekteb-i Mülkiye'ye ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Kendi alanında bu denli köklü bir geçmişi olan fakültenin taşınması hoş bir durum değil.

Yakın bir tarihte, üniversitenin Çağlayan'da bulunan yerleşkesi, TOKİ'ye verildi, karşılık olarak Davutpaşa'da lojman yaptırıldı. Yurt bile değil. İçerisinde erkek öğrenci yurdu bulunmayan, çok az kontenjanlı kız yurdu bulunan Davutpaşa Kampüsü'ne lojman yapıldı bu şekilde.

Öğrenci için varlığını sürdüren bir yere yani üniversite kampüsüne lojman yapıldı, gerçekten çok ilginç. Okulda barınmak öncelikle öğrencinin hakkı değil midir? Çağlayan arazisiyle ilgili bu durum okul için büyük bir zarar demek. Çağlayan'daki okulun arazisinin değeri ortada, lojmanın maliyeti ortada. Küçük bir matematik hesabıyla zararı hesaplayabilirsiniz. Bu örneği okulun önceki yıllarda da bu tip durumlarla karşı karşıya kaldığını göstermek için verdim.

İİBF'nin Davutpaşa'ya taşınacağı artık kesin, binası tamamlandı. En azından Yıldız'daki 3 fakülte mevcut yerlerinde varlığını sürdürebilsin, sonuçta okulumuzun ismini aldığı bir bölge burası. Buradan tamamen çıkarılacaksak okulun isminin "Yıldız" olmasının ne manası kalır?Bugün İbrahim imzanı bekliyor!

İbrahim Koyuncu bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «YTÜ, Yıldız Kampüsü'ndeki Varlığını Sürdürsün @YildizEdu @yukseki». İbrahim ve imza atan diğer 18.798 kişiye katıl.