"Youth, Show True Respect, Peace and Unity"

"Youth, Show True Respect, Peace and Unity"

7 have signed. Let’s get to 10!
april ermino started this petition

  In our present time. Many of our young people are blinded to the true meaning of intelligence. Para sa iilang kabataan na tulad ko ang maipahayag palagi ang kanilang mga damdamin yun ay tama,  yun ay kalayaan at katalinuhang masasabi. 

  Tulad nalang kung paano tanggapin ang resulta ng halalan. Halos mga kabataan ang makikitang nakiisa o nakikiisa sa mga  rali at sa nakakasakit na katotohanan. Ilang matatanda ang makakasabi nang "Ganyan naba ang mga Kabataan ngayon. Hindi na marunong rumespeto at gumalang." Dahil mas pinipili nating sumigaw sa mga kalsa, ipaglaban palagi ang ating tamang alam kahit ito'y makakasira sa ating bayan at imahe bilang kabataan. Opo we all have freedom of speech, pero dapat din natin malaman ang ating mga limitasyon. Dapat nating malaman na ang totoong katalinuhan ay yung palaging magpakumbaba at marunong rumestopeto. 

 Sa mga kabataang tulad ko. Nawa tayo ay mas magpakita ng pakikiisa, para sa katahimikan ng ating bansa. Hindi natin kailangang sumigaw ng sumigaw kung saan saan para lang patunayan na tayo ay pag-asa at taga pag tanggol ng ating bayan. Ang ipakita ang ating mga natatanging mga  Talento na bigay sa atin ng Panginoon, mga katalinuhan pagdating sa Akademikong pagaaral at pagtulong sa ating mga kababayan sa ating kaya. Siguro sapat nang patunay na mahal natin ang ating bansang Pilipinas. 

  Kaya tara na! Ating simulan ang pagpapakita ng totoong pag-ibig sa bayan. Yun ang maging tulay sa katahimikan at pagunlad nito. Upang mga bata sa ating kasalokuyang panahon tayo ay gawing mga mabubuting inspirasyon at motibasyon. 

7 have signed. Let’s get to 10!