Kampanya Kapatıldı

yoğun bakımda bedava diplomaya son

Bu kampanya 57 destekçiye ulaştı


Yoğun Bakım yan dalı 2002 yılında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüyle mevzuatımıza girmiş ve 3 defa istisnai bir şekilde yan dal uzmanlık diploması verilmiştir.Bu duruma ek olarak 1 kez de sınav ile diploma dağıtılmıştır. Eğitimin temelini oluşturmak maksadı ile daha once dağıtılan yoğun bakım diplomaları yeter sayının çok üzerindedir. Hal böyle iken neden sadece yoğunbakımla bu kadar ilgilenilmektedir anlamakta zorlanıyoruz. Yoğunbakım bilim dalı 2013 yılından itibaren YDUS ile yandal asistanı almaktadır.Meşru eğitim yolu ile diploma almak dururken neden devletimiz eğitim almadan diploma almanın yolunu açmaktadır.Bu durum yoğunbakım eğitimi alan insanlarda devlete olan güveni ve adalet duygusunu sarsmaktadır.Sağlık bakanlığının temel politikası eğitim ve kaliteyi arttırmak olmalıdır. Biz yoğunbakım uzmanları bakanlığımızın eğitim yolunun önünü açarak bu yol ile diploma almayı kolaylaştırması ve özendirmesini bekliyoruz. Yoğunbakım uzmanları mecburi hizmette sorumlu bile olamazken bakanlığımızın eğitim almadan diploma almanı yolunu açmaya çalışması bizlerde derin kırıklıklara yol açmıştır. Bu durumun böyle devam etmesi durumunda yoğunbakım eğitimine gelecek insanlar olumsuz etkilenecek ve kimse yoğunbakımı tercih etmeyecektir.2013 yılı Türk yoğunbakımı için önemli bir aşamadır.2013 den sonra artık eğitim başlamış ve bu dönemden sonra ortaya çıkan sorunları çözmek gerekmektedir.Bu sebeple bakanlığımız sivil toplum örgütleri ile çalıştay yapmaktadır. Ancak görüyoruz ki bu çalıştay yoğunbakımın sorunlarını çözmekten çok bedava diplomanın dağıtmayı meşruşatırma toplantısına dönüşmüştür.İkinci sınavın gündeme dahi gelmesi eğitim alan kişilerda moral ve motivasyon kaybına yol açmıştır.YDUS’u kazanma yolu ile eğitim alarak diploma alan kişiler ile sınav ile diploma alanlar eşit olmamalıdır.Bu iki ayrı yol ile diploma alanlar aynı külfeti çekmeden aynı diplomayı almış oluyorlar. Bu durum eşitlik ilkesine aykırıdır.Eğitim almadan diploma almada kamu yararı yoktur ve halk sağlığını bu durum olumsuz etkileyebilir.Devletimizin temel görevi vatnadaşarının sağlığını korumak ve eşitlik ilkesini sağlamaya çalışmak olmalıdır.Kendi vatandaşları arasında ikililik oluşturmak devlete olan bağlılığı olumsuz etkilemektedir. SaygılarımızlaBugün ydus imzanı bekliyor!

ydus yogunbakım bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «yoğunbakım uzmanları: yoğun bakımda bedava diplomaya son». ydus ve imza atan diğer 56 kişiye katıl.