Cadw Llain Fatw

Cadw Llain Fatw

2,233 have signed. Let’s get to 2,500!
Started
Petition to
Ymddiriedolaeth Llainfatw

Why this petition matters

Started by Arwel Williams

Cafodd tai Llain Fatw eu prynu yn 1788 am £40.00 gydag arian a adawyd yn ei ewyllys gan Richard Griffith, Pen yr Orsedd. Ers hynny mae’r tai wedi bod yn dai elusennol ac wedi cael eu rhentu gan bobl leol gyda Person y plwyf a dau o Wardeiniaid eglwys Llangwnnadl yn gyfrifol amdanynt fel ymddiriedolwyr yr elusen.
Mae’r gymuned gyfan wedi syfrdanu fod y tai wedi cael eu rhoi ar werth ar y farchnad agored. Ein gobaith ni fel cymuned yw bod y tai yn cael eu tynnu oddi ar y farchnad ac yn cael eu trosglwyddo i ofal y gymuned er mwyn eu hadnewyddu a'u rhentu unwaith eto i bobl leol.
A fuasech mor garedig ag arwyddo'r ddeiseb i ddangos eich cefnogaeth.

Llain Fatw houses were purchased in 1788 for £ 40.00 with money left in the will of Richard Griffith of Pen yr Orsedd. Since then the houses have been rented out to local people by a charity. They have been under the stewardship of the Parish Vicar and two Churchwardens of Llangwnnadl who are trustees of the charity.

The whole community has been amazed that the houses have now been put up for sale on the open market. Our hope as a community is that the houses are taken off the market and transferred to the care of the community to be renovated and rented out to local people.

Please sign the petition to show your support.


https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/56902198?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_medium=custom7&at_custom4=8666DA1C-A755-11EB-AF33-F5780EDC252D&at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+Cymru+Fyw&fbclid=IwAR39M1V32soI3jP9B4U0j1P2QpqCQjBvedvw97FWnitcvW8F-OOmZAxr0fE

 

2,233 have signed. Let’s get to 2,500!