TEVİTÖL'Ü ÇARESİZ BIRAKMAYIN!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 7.500.


TEVİTÖL VELİLERİ DESTEĞİNİZİ BEKLİYOR!

TEV’in (Türk Eğitim Vakfı) 1 YANLIŞI 282 DOĞRUYU GÖTÜRMESİN, TEV MÜTEVELLİ HEYETİNİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ, BİZİ DUYMALARI İÇİN DESTEĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR!

TEVİTÖL AİLESİNDEN TEV MÜTEVELLİ HEYETİ’NE ÇAĞRI

TEVİTÖL’ün bugünü ve sürdürülmesi umulan yarınlara yönelik kaderi, Vakıf Yönetimi’nce ortaya konulan T21-C projesi ve paydaşlara karşı sergilenen hatalı yaklaşımlardan dolayı TEV Mütevelli Heyeti’nin elindedir.

Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) 30 Mart 2018 tarihinde üzücü bir istifa sonrasında öğrenilen ve T21-C adı verilen değişim programı; TEV Yönetimi tarafından, okulda okuyan öğrencilerden, okul yönetici ve idarecilerinden, öğrenci velilerinden, okulda görev yapan öğretmenlerden, kısaca projeden etkilenecek tüm paydaşlardan gizlenerek oluşturulmuş bir projedir. Yukarıda sayılan paydaşların tamamı, T21-C programından; TEVİTÖL Okul Müdürü’nün, programın içeriğini öğrenmesi ve yapılan emrivaki karşısında istifa ederek tepki vermesi sonucunda haberdar olmuşlardır.

TEV Yönetimi 6 Nisan 2018 tarihinde, oluşan paydaş tepkisi nedeniyle mecbur kalarak, eğitim gören öğrencilerin velilerine proje hakkında, detay bilgi içermeyen bir yazılı bilgilendirme yapmıştır. Bu mektupta yer alan “velilere eş zamanlı bilgilendirme yapıldığı” hususu gerçeği yansıtmamaktadır. T21-C programının TEV Yönetimi’nce oluşturulma ve uygulamaya konulma şekli, Türk Eğitim Vakfı’nın “TEV’i TEV yapan değerler” olarak ortaya koyduğu ilkelerden biri olan “Açık, dürüst ve saydam olmak” ilkesiyle çelişmektedir.

Proje kapsamında yapılması düşünülen değişiklikler arasında, öğrenci seçiminde test, mülakat ve gözlem kampı şeklindeki üç aşamalı değerlendirme sürecinin kaldırılarak liseye geçişte uygulanan sınav sonuçlarının temel alınması, hazırlık sınıfının kaldırılması ve uluslararası bakalorya (IB) programının uygulanmaması gibi mevcut sistemde TEVİTÖL’ü özgün kılan unsurlar yer almaktadır.

Okul tanıtımlarında, okula kayıt için öğrenci ve velilere yapılan sunumlarda, Okul Web Sitesi’nde ve tüm bilgilendirme ve tanıtım kitapçıklarında mevcut olan “Neden TEVİTÖL?” başlıklı bölümlerde yer alan vasıflar arasında ilk sırada “TEVİTÖL’de IB Programı uygulandığı” bilgisi yer almaktadır. Bu bilgi, hâlihazırda kayıtlı bulunan tüm öğrencilere, kayıt öncesinde öğrencilerin bu okulu seçmesi için kullanılmakta ve kesin bir taahhüt içermektedir. Öğrencilerin bu okula gelme tercihlerinde bu beyanın etkisi büyüktür. T21-C projesi kapsamında TEV Yönetimi tarafından eğitim sistemi ile ilgili yapılan değişikliklerin, okulda hâlihazırda eğitim hayatlarına devam eden tüm öğrencileri kapsayacak şekilde uygulanması, Hazırlık, 9. Sınıf ve 10. Sınıf öğrencilerinde büyük mağduriyet yaratmaktadır. Değişen bir sistemin son yolcusu olacak 11. sınıf öğrencilerine sağlanacak hizmet kalitesinin nasıl korunacağı ise ayrı bir endişe kaynağıdır. Alelacele yapılan görüşmelerle 13 Nisan itibariyle 17 öğretmenin sözleşmesinin uzatılmayacağı bilgisi de endişemizi arttırmaktadır. Bu husus, Türk Eğitim Vakfı’nın TEV’i TEV yapan unsur olarak ortaya koyduğu ilkelerden “Sözünde durmak” ilkesinin, projeyi hazırlayan ve uygulamaya koyan Vakıf Yönetimi tarafından dikkate alınmadığı izlenimini güçlendirmektedir.

Dolayısıyla yapılması düşünülen değişikliklerin ve uygulamaya koyma yönteminin, TEV’in kendi belirlediği temel ilkelere aykırı davranan bir Vakıf Yönetimi tarafından hayata geçirilmekte olduğu anlaşılmaktadır. Oysaki TEVİTÖL’ün mevcut sistemle elde ettiği tüm başarılarda, mezun ettiği ve eğitimini halen sürdüren tüm mutlu ve hayallerine koşan öğrencilerinde, -devraldığı günden beri TEVİTÖL ailesine kol kanat geren- TEV’in değerli ve yardımsever Mütevelli Heyeti üyelerinin ve bağışçılarının devasa katkısı, sevgi dolu ve şefkatli dokunuşu vardır. TEV Vakıf Yönetimi tarafından bir oldu-bitti yaklaşımıyla ortaya konan T21-C projesi, kendilerinin onayına sunulurken; paydaşların bilgisinin olup olmadığı, görüşlerinin alınıp alınmadığı gibi detayların ve projenin mevcut öğrenciler ve okulun tertemiz imajı üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilerin, güvenilirliklerinden ve yüce gönüllerinden zerrece şüphemiz bulunmayan Mütevelli Heyeti Üyeleri ile yeterince paylaşılmadığı düşüncesi, tüm velilerin ortak kanaatidir. Mevcut Vakıf Yönetimi’nin, hukukî açıdan da dayanağı bulunmayan bu hatalı tavrı ve yaklaşımı sebebiyle gelinen noktada, TEVİTÖL ailesi tarafından TEV’e duyulan güvenin sarsılmaması ve sürdürülmesi konusunda Mütevelli Heyeti’nin omuzlarına yüklenen vicdanî sorumluluk çok büyüktür.

21. Yüzyılın yönetim anlayışına göre iyi yönetim, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile tarif edilmektedir. T21-C projesi TEV Yönetimi tarafından, yöneten ve menfaat sahipleri arasındaki ilişkileri belirli kurallara bağlayan ve evrensel olarak kabul görmüş dört ana ilke olan adillik, şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerine tümüyle aykırı şekilde ortaya konulmuştur.

Ülkemizin pırıl pırıl çocuklarına, yürekten müteşekkir olduğumuz imkânları sağlayan TEV’in itibarı, veliler tarafından tüm süreç boyunca her şart altında korunmuş ve zaman zaman öğrencilerin menfaatinin dahi önünde tutulmuştur. Buna karşılık TEV Yönetimi tarafından, 9 Nisan 2018 günü okulda öğrencilere toplu bilgilendirme yapılmış, velilerin toplu şekilde yüz yüze bilgilendirilme talepleri geri çevrilmiş, sadece Okul Aile Birliği (OAB) üyelerimizle 12 Nisan 2018 tarihinde görüşülmüştür. Hiç değilse halen TEVİTÖL’de eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin, kendilerine vaat ve taahhüt edilen sistem unsurlarının tamamı korunarak, kaliteli bir eğitim dâhilinde mezun edilmeleri talebini, velileri temsilen TEV Yönetimi’ne ileten OAB üyeleri, yaklaşık 4 saat süren toplantıdan maalesef bir uzlaşma zemini bulamadan ayrılmışlardır.

Yapılan hukuki incelemelerde söz konusu olan hak ihlallerinin yasal karşılıkları tespit edilmiş ve zorunluluk halinde izlenmesi gereken hareket çerçevesi belirlenmiştir. Ancak Türk Eğitim Vakfı’nın ilkelerini benimsemediği ve temsil etmediği açıkça görülen TEV Yönetimi’nin, telafisi halen mümkün görünen hatalarının, TEV camiasının değerli üye ve bağışçılarına hiçbir şekilde mâl edilemeyeceği şüphe götürmez bir gerçektir. Veliler ve öğrenciler, bu yanlıştan dönülmesi adına; T21-C projesinin ivedilikle durdurulması, öğrencilerin ve TEVİTÖL’ün daha fazla yıpratılmasına engel olunması, okulla ilgili sözü verilen tüm taahhütlerin yerine getirilmesi, TEV Yönetimi’nin T21-C projesi kapsamında şu ana kadarki faaliyetlerinin detaylı şekilde denetlenmesi konularında Mütevelli Heyeti Üyeleri’nin gerekli önlemleri alacaklarından emindir ve kendilerine büyük bir güven duymaktadır.

Okulun, değerleri korunarak geliştirilmesi ve olduğundan daha iyi bir hale getirilmesi için ortaya konulabilecek tüm projelerin, 21. Yüzyılın bir gereği olarak kurumsal yönetim ilkelerine uygun şekilde hazırlanması halinde; velilerin tamamı paydaş olarak katkıda bulunmaya ve diğer paydaşlara destek olmaya her zaman hazırdır ve bundan büyük onur duyacaktır.

TEVİTÖL’ü, bizi, çocuklarımızı ÇARESİZ BIRAKMAYIN!

http://erhanerkut.com/analiz/tevitol-1-turkiyenin-en-iyi-lisesi/

http://erhanerkut.com/analiz/tevitol-2-aklimdaki-sorular/

hhttp://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/nuran-cakmakci/ustun-zekali-lisesi-siradanlasiyor-mu-40807258