Yes

0 व्यक्ति ने साइन किए। 100 हस्ताक्षर जुटाएं!


उद्या ही वेळ आपल्या मुलीवर सुधा येऊ शकते जर आता आवाज नाही उचला तर हे असच होनार या वर फाशी ची शिक्षा चा नियम काढला पाहीजे आवाज उठवला पाहीजे