Yes

0 व्यक्ति ने हसताकषर गये। 100 हसताकषर जुटाएं!


उद्या ही वेळ आपल्या मुलीवर सुधा येऊ शकते जर आता आवाज नाही उचला तर हे असच होनार या वर फाशी ची शिक्षा चा नियम काढला पाहीजे आवाज उठवला पाहीजे