Yenilenebilir Enerjide Ülkemize Geri Adım Attıracak EPDK Yeni Yönetmeliği İptal Olsun!

Mücadele alanı:İklim Krizi

Yenilenebilir Enerjide Ülkemize Geri Adım Attıracak EPDK Yeni Yönetmeliği İptal Olsun!

Başlama tarihi:
6 Ağustos 2022
Muhatap:
EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)
İmzalar: 10.896Sonraki Hedef: 15.000
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Temiz Enerjide Geri Adım Atılmasın, Kazanılmış Haklar Kaybedilmesin!

Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği’nde değişiklik yapan ve 11.08.2022  tarihinde yayınlanan yönetmelik (Madde 16 Fıkra 16) yüzünden ülkemizde yenilenebilir enerji yatırımları gerileyecek, kazanılmış bazı haklarımız elimizden alınacaktır.  

Eski yönetmelikle, yenilenebilir enerji üreten biri, tükettiğinden fazlasını devlete satabiliyordu. Yeni yönetmelikle, sadece tüketilen miktar kadarı satılabiliyor ve gerisini devlet bedava alıyor. Hem önceden kazanılmış haklar kaybedildi ve tasarrufa teşvik diye bir şey kalmadı.

Devlet bu yönetmelikle, istediğimden fazla elektrik enerjisi üretirsen bunu bedavaya alırım ve senden bedavaya aldığım bu elektrik enerjisini parayla başka tüketicilere satarım demektedir.

Küresel enerji krizinin tek çıkışı olan yenilenebilir enerji için teşvik politikaları beklenirken, süreç daha da zorlaştırılmıştır. Yeni çıkarılan yönetmeliğin, yenilenebilir enerji sektörüne zarar verecek maddelerinin iptal edilmesini istiyoruz! 
 
Bu yönetmeliği;
1.    Geçmişe yönelik (21.05.2019 tarihinden itibaren) uygulanması,
2.    Yatırımcı tarafından kurulmuş bir tesiste üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin belirli bir kısmının satın alınması kalan kısmının ise sisteme ücretsiz verilmesi (Yani fazla üretim yapılmasına izin verilmemesi)
3.    Özellikle, “Karbon Emisyonu”, “Küresel Isınma” ve “İklim Değişikliği” konuları dikkate alınmadan sadece “ucuz elektrik üretimi” bakış açısıyla hazırlanmış olması,
4.    Hat ve Trafo kapasitelerinin belirli üreticilere dolaylı olarak tahsis edilmesi,
5.    05.05.2022 tarihinde bu yönetmeliğin taslağının tavsiye ve görüş alınmak için kamuoyu ile paylaşılmasında ilgili maddenin yer almaması,

sebeplerinden dolayı doğru bulmuyoruz.


Ayrıca bu yönetmeliğin aşağıda belirtilen sonuçları doğuracağı öngörüsündeyiz ve kaygı duyuyoruz;
- Geçmişe yönelik uygulamalar içeren yönetmelikler, Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Üretim Tesisi yatırımcılarını tedirgin edecektir. Güven zedeler ve yatırımları azaltacaktır.
- Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Üretim Tesisleri için başvurularını yapmış, onaylarını almış ve kurmuş (12.05.2019 ve sonrası) işletmecilerin mali planlarının bozulmasına ve yatırımın geri dönüş sürelerinin uzamasına, birçoğunun ciddi mağduriyetler yaşamasına sebep olacaktır.
- Tüketilen kadar elektrik enerjisi satın alınacağı için, özellikle 12.05.2019 sonrası Bağlantı Anlaşmasına Çağrı mektubu almış ve kurulmuş tesislerde, “elektrik enerjisi TASARRUFU yapılmayacak ve farklı yollarla (Bitcoin Madenciliği, Mevzuata aykırı Elektrik Enerjisi Satışı vb.) elektrik TÜKETİMİ artacaktır.
- Yeni Elektrik Hatları ve Trafo yatırımları yapılamadığı (veya yapılmadığı-yaptırılamadığı) (!) için kısıtlı hat ve trafo kapasiteleri “ucuz elektrik üretimi” bahanesiyle sadece Büyüklere(!) tahsis edilecektir. Sadece Büyükler(!) elektrik enerjisi üretecek ve kazanacak, fakat küçükler üretemeyecek, kazanamayacak ve dolaylı olarak YEŞİL ENERJİ FARKINDALIĞI oluşmayacaktır.
- Ucuz Elektrik Enerjisi Üretimi bakış açısıyla, mevcut hat ve trafo kapasitelerinin dolaylı olarak Lisanslı tesislere tahsis edilmesi (yönlendirilmesi), enerji arz güvenliğini tehlikeye sokacaktır. Ayrıca büyük kapasiteli tesislerde üretilen elektrik enerjisinin iletim ve dağıtım hatları ile taşınması ile enerji kaybı yaşanacaktır.   
-  Yenilenebilir Enerji Sektörüne finans sağlayan kurum ve kuruluşların, desteklerini azaltmasına, belki de geri çekmesine veya destek şartlarını değiştirmesine sebep olacaktır.         
- Kurulu gücümüzün yaklaşık %35’inin İTHAL DOĞALGAZ ve İTHAL KÖMÜR ile elektrik üreten tesisler olmasına rağmen, fazla üretimin desteklenmemesi, Enerjide yurt dışı kaynaklara bağımlı kalmaya devam etmemize sebep olacaktır.
-  Sektöre yatırım yapacakların azalmasına veya tedirgin olmasına ve yatırımlarını ertelemelerine sebep olacaktır. Dolayısıyla, Yenilenebilir Enerji konulu ARGE çalışmalarının azalmasına sebep olacaktır.
-  Yenilenebilir Enerji Sektöründe farklı aşamalarda yer alan üreticilerin, üretimlerinin azalmasına, İşçi çıkarmalarına, yeni yatırım ve yeni istihdamların azalmalarına sebep olacaktır.
- “Sınırda Karbon”, “Ürün Karbon Ayak İzi Etiketi” gibi uygulamalardan dolayı rakipleri ile rekabet edebilmek için, Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Elektrik enerjisi üretim tesisi kurarak, tüketiminden fazla elektrik enerjisi üretip, Karbon Emisyonunu azaltmak isteyen sanayicimiz ciddi zarar görecektir.


Bahse konu değişiklik ile yeni Yönetmeliğin uygulanması, küresel enerji krizi ile boğuşulan ve kısa sürede bitmeyeceği anlaşılan bu dönemde; birçok Avrupa ülkesinde yeni teşvikler açıklanırken ve yeni imkanlar sunulurken, ülkemizde yenilenebilir enerji sektörü zarar görecektir. Yönetmelik değişikliğinin (veya ilgili maddesinin) iptal edilmesini ve yenilenebilir enerji sektörünü destekleyen uygulamalara devam edilmesini talep ediyoruz. 
 
Yenilenebilir Enerji Üreticileri ve Sanayicileri Dayanışma Platformu (YESDAD)
Prof. Dr. Kutalmış GÜVEN
 

Hemen destekle
İmzalar: 10.896Sonraki Hedef: 15.000
Hemen destekle

Karar Vericiler

  • EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu