Kampanya Kapatıldı

YENİ NESİL MEDYAYA ESİR OLMASIN!

Bu kampanya 59 destekçiye ulaştı


Değerli arkadaşlar,

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, medya araçları sayesinde dünyanın her yerinden bilgiye ulaşmak artık çok kolay. Ancak medya araçlarını nasıl kullanacağımızı, doğru bilgiye nasıl ulaşacağımızı ve zararlı içeriklerden nasıl  korunacağımızı bilmek bilgi çağında yaşayan her birey için, özellikle de çocuklar için hayati önem taşımaktadır.

Türkiye'de çocukların medya araçlarını kullanımıyla ilgili yapılan araştırmaya göre; çocuklar günlerinin yaklaşık 3'te birini cep telefonu, televizyon,  bilgisayar, tablet ve radyo gibi medya araçlarını kullanarak geçiriyor.

Dünya'da televizyon izleme oranlarına bakıldığında da Türkiye günde yaklaşık 5 buçuk saatle birinci sırada. Ülkemizde sosyal medya kullanım oranlarına baktığımızda da; Türkiye yine dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.

Çocukların film, dizi, reklam, çizgi film,  bilgisayar oyunları ve internet sitelerinden aldıkları mesajlara eleştirel bakabilmeleri, gerçekle kurguyu ayırt edebilmeleri ve olumsuz içeriklerden korunabilmeleri için, ilköğretim çağından itibaren medya okuryazarlığı konusunda eğitilmeleri gerekir.

2006 yılından bu yana, Medya Okuryazarlığı dersi ilköğretim kademelerinde seçmeli ders olarak okutulmakta; ancak bu dersi uzmanlık alanı medya olmayan Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri vermektedir. Türkiye'de İletişim Fakülteleri her yıl 10 bin civarında mezun veriyor ve şu an Medya Okuryazarlığı dersini verebilecek çok sayıda formasyon sahibi İletişim Fakültesi mezunu var. Gelişmiş ülkelerin büyük çoğunda olduğu gibi, ülkemizde de Medya Okuryazarlığı dersinin bir an önce  MEB tarafından zorunlu ders haline getirilmesini ve formasyon sahibi İletişim Fakültesi mezunları tarafından okutulmasını talep ediyoruz. Böylece binlerce insana istihdam sağlanacağı gibi; medyadan aldığı mesajları bilinçli olarak değerlendirebilen, medyayı gerekli ölçüde kullanarak medyanın esiri olmayan ve kendini olumsuz içeriklerden koruyabilen nesiller yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Saygılarımızla...Bugün Alper imzanı bekliyor!

Alper Sinav bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «YENİ NESİL MEDYAYA ESİR OLMASIN!». Alper ve imza atan diğer 58 kişiye katıl.