Yeni Binama Dokunma İstanbul Üniversitesi

Yeni Binama Dokunma İstanbul Üniversitesi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafına Genetik Biyoloji bu kampanyayı başlattı

02/10/2019
Kamuoyunun dikkatine;
Biz istanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde eğitim gören Moleküler Biyoloji ve Genetik/Biyoloji bölümü öğrencileri olarak 1453'den itibaren eğitim veren köklü bir üniversitenin organize eksikliğinden dolayı yıllardır ciddi sorunlarla karşılaşmaktayız.
Dershane ve laboratuvar yetersizliğinden dolayı eğitim/öğretim hakkımız sekteye uğratıldiğı gibi öncesinde depreme dayaniksızlık belgesi verilmiş olan Sosyal Bilimler binasinda ders görmeye mecbur birakılarak yaşam hakkımız ihlal ed il mektedir. Bu durum yalniz biz öğrencileri değil, o dersliklerde bize eğitim vermeye çalışan hocalarımızı da büyük bir yükün altina sokmaktadır. Çünkü bir üniversitenin sağlaması gereken değil sosyokültürel ortam, eğitim ortamı dahi can güvenliği çerçevesinde sağlanamamaktadır.
Bugüne kadar herhangi bir platformda sesimizi duyu rmamamızin nedeni 1974 yılindan beri bize ait olan, 1999 depreminde hasar gördüğü gerekçesi ile yıkılan bölüm binası yerine yeni yapılan bina inşaatinın 5 yıldır sürüyor olup bize geri verilecek olmasıdır. Ancak an itibari ile bu binanın, Diş Hekimliği Fakültesine bir gecede rektörlük tarafindan tahsis edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Bu durum, Diş hekimliği fakültesinin mağduriyetini çözmek yerine bizi mağdur ederek, bölümümüze ait binaya geçmek yerine depreme dayanıklı olmadiğı gerekçesiyle boşaltılmış binalarda ders görmeye mecbur etmektedir.
İnşaat halindeki alanda iki bina bulunmaktadır: Biri Su Bilimleri Fakültesine diğeri Fen Fakültesinden; Moleküler Biyoloji ve Genetik ve Biyoloji bölümlerine aittir. Durumun çözüm olanaklarından biri hali hazırda Fen Fakültesi içerisinde fakültesi bulunan ve deprem hasarı bulunmayan su bilimleri fakültesine keyfi bir şekilde tahsis edilen binaya, Diş Hekim liği fakültesinin yerleştirilmesidir. Bununla birlikte taraflarin mağdur olmadiğı alternatif çözümler mevcuttur.
O halde rektörlüğe soruyoruz: Sorunun alternatif çözümleri bulunurken neden Moleküler Biyoloji ve Genetik/Biyoloji öğrencileri defalarca mağdur edilmektedir?
Eğitim, öğretim ve araştırmadan mağdur olan bizler herhangi bir çözüm sunulmadiğı sürece hakkımız olanı savunmaya devam edeceğiz.
Saygılarımizla, Moleküler Biyoloji ve Genetik/Biyoloji Öğrencileri

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.000.
1.000 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.