Kampanya Kapatıldı

Yeni Akit, homofobik, ayrımcı, aşağılayıcı nefret dilini düzelt!

Bu kampanya 43 destekçiye ulaştı


15 Temmuz 2016 tarihli gazetesinde Ankara Mimarlar Odası'nın "Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kamusal mekan ve güvenlik" paneline "TMMOB’un sapkın aşkı" başlıklı yazısıyla ayrımcı, homofobik ve aşağılayıcı bir dille saldırmıştır. Bu saldırı eşcinsel bireylere yönelik nefret suçu içermektedir. 

Şunu hatırlatalım istedik:

Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde şöyle denilmektedir:
“Gazeteci başta barış, demokrasi, insan hakları olmak üzere insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Milliyet, ırk, etnisite, cinsiyet, din, dil, sınıf ve felsefi inanç ayrımcılığı yapmadan tüm ulusların, tüm halkların ve tüm bireylerin haklarını ve saygınlığını tanır. İnsanlar, topluluklar ve uluslararası nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını veya inançsızlığını doğrudan saldırı konusu yapamaz.”

Yeni Akit, homofobik, ayrımcı, aşağılayıcı nefret dilini düzelt! Bugün Gaia Dergi imzanı bekliyor!

Gaia Dergi bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Yeni Akit, homofobik, ayrımcı, aşağılayıcı nefret dilini düzelt!». Gaia Dergi ve imza atan diğer 42 kişiye katıl.