YKS her açıdan yanlış ve eksik bir sınavdır!!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Daha eşit, daha adaletli, daha hakça bir sınav sistemi için sesimize kulak verin! Bu yıl belirli alanlardan bazı derslerin kaldırılması ve soru sayısının azaltılması yoluna gidilmiştir. Bölüme aday öğrencide aranan özellikler yeterince tartılmamıştır, bu yüzdendir ki düzenleme bir plana oturtulamamaktadır. Geniş içeriğe ve konu dağılımına sahip lise dönemini kapsayan, gruplandırdığımızda 4 toplamda 14 dersi barındıran bu sınavın soru sayısının azaltılması halinde kolaylaşmasını beklemek büyük eksikliktir. Sınav sistemindeki değişikliğin asıl sebebi olan rekabeti azaltma isteğinin bu düzenlemeyle gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bir hatanın bizler açısından nelere malolacağı görmezden gelinerek hareket edilmiş ve bütün yük biz öğrencilerin omuzlarına yüklenmiştir. Hâlen konu hakkında net bir bilginin olmayışı bizi bilinmezliğe sürüklemekte, yapılan açıklamalar bilgi vermek yerine daha çok kafa karıştırmakta; öğrenci, öğretmen ve velileri muallakta bırakmaktadır. Bu şartlar altında hiçbir öğrencinin özbenliğinde stres yönetimini sağlaması mümkün değildir. Hâlâ bir şeyleri değiştirebiliyorken soru sayısının artırılması ve konuya açıklık getirilmesi açısından desteğinizi bekliyoruz!