Yeşil Bilinç için vatandaşlarımızın çoklu imza ile kanun çıkartma talebi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.

2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Bu imza kampanyası eski Türklerin bir geleneği olan yeni doğan her çocuk için bir fidan dikme kültüne ve Peygamber efendimiz Hz.Muhammed Mustafa (sav)'in "Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz" Hadis-i Şerifinin yerine getirilmesi adına başlatılmıştır. Ayrıca T.B.M.M.'nin konuyu biraz daha genişletip, yaşanan her ölüm için de bir ağaç dikilmesinin yasal düzenleme ile kanunlaştırılmasıdır.

Çıkarılacak kanuna istinaden doğum evleri ve ilgili şehrin cenaze hizmetleri masasına vatandaşlarımız tarafından 10 Türk lirası bir meblağ yatırılmalı,10 Türk lirası da Hazine Müsteşarlığımız tarafından karşılanmasıyla yine ilgili Belediye sınırları içerisinde doğan veya ölen bireyin adının yazıldığı küçük bir ad künyesi ile dikim işleminin gerçekleştirilmesi öngörülmüştür.

İlgili ilin valilik makamı, belediye encümenleri, çevre bakanlığımız ve tarım bakanlığımıza bağlı Bitkisel Biyoçeşitlilik Müdürlüklerinin ortak protokolleri ile ağaç dikim bölgelerinin belirlenmesi ve fidan üretiminin yapılması gerekmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2016 yılında 422.135 vatandaşımız ölüm,1.309.771 vatandaşımız da doğum olarak nüfus raporlarına girmiştir. Bu sonuç neredeyse yıllık 1 milyon 750 bin ağaç demektir. Çocuklarımızda yeşil bilincini arttırmak adına ilerleyen yaşlarında kendi adının yazdığı ağacıyla tanıştırılması bir kültür haline getirilmelidir. Ayrıca vefat eden yakınlarımızın hatıralarının canlı kalması için ad ağacının bir vefa örneği olması düşünülmüştür.

Söz konusu Kanunun T.B.M.M.'nde gayrısız 600 vekil ile kabul edilmesi ümit edilmektedir. Azerbaycan, İran, Gürcistan, Irak, Ermenistan ve Suriye gibi yakın coğrafya ülkelerinin çıkaracağımız kanunu görmesi ve kendi ülkelerinde uygulamaya koymaları desteklenmelidir. Mukaddes vatanımızdaki bu yeşil hareket ile kitleler halinde yapılmış dünyanın gelmiş geçmiş en büyük fidan dikme girişimi hedefine ulaşılacaktır. Ayrıca ilgili kanunun yeni anayasamızda çıkacak ilk kanun olması talep edilerek, bütünleyici bir anayasaya sahip olduğumuzun batı dünyasına ispatı ile yükümlülüğümüzü yerine getirmeliyiz.

Aziz Türk Milleti 950 yıldır bu mukaddes topraklarda batı tarafından misafir görülmüştür. Misafir değil bilakis sahibi olduğumuzu ve dahi yerleşmek üzere oluşturduğumuz bu platformda ağaç dikmek, Devlet-i ebed müddet düsturuna binaen şart olmuştur. Şehid kanıyla sulanan bu aziz topraklara yerleşme zamanı geldi ve geçmektedir. Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur.

Yukarıdaki duruma istinaden vatandaşlarımızın soluyacağı hava kalitesini yükseltme, arı popülasyonunun çoğaltılması, yabani bitki ve hayvan çeşitliliğinin artırılması aslolan hedefimizdir.