Kampanya Kapatıldı

Denizciler için YDS hayır Türkiye Denizcilerine sahip çık

Bu kampanya 4.047 destekçiye ulaştı


  ((     6 ay gemide kaldıktan sonra 4 ay 7.01-7.02 kursuna mı gidelim,7 adet müfredat sınavı mı geçelim yoksa Yds kursuna mı gidelim.Uzun izin döneminde ailelerimize nasıl bakalım.denizcilerine sahip çık Türkiye)) ,.........    12/02/2018 tarihli ve 12159 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile yürürlüğe girmiş olan; GEMİ ADAMLARI VE KILAVUZ KAPTANLAR EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ' inde aşağıda konu olduğu gibi geçen kısımda da belirtildiği üzere, daha önce önlisans bölümünde İngilizce hazırlık derslerini alınmasına veya İngilizce eğitim şartlarını daha önceki yönerge ve gemi adamları yönetmeliğine göre yerine getirerek sektörde belirli yerlere gelmiş olmamıza karşılık, her yeterliliğimizi yükselttiğimizde YDS sınavına girme mecburiyeti getirilmiştir.
Bu husus ve istenen puan denklikleri dikkate alındığında; Türkiye’de bulunan İngilizce şartı aranan birçok iş dalından daha ağır yaptırımlar söz konusu olduğu açıkça görünmektedir.
Denizcilik gibi ülkemizin önemli döviz girdisi sağlayan meslek dalımızda daha önceden kendini kanıtlamış, Türkiye ekonomisine katkıda bulunan mesleğimizi icra ederken bir yandan da ailemizi geçindirmek de olduğumuz hususları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu ve bunun gibi sınav engelleri hem ülkemiz ticaretini, hem de sosyal ekonomik yönden bize zarar verecektir.
Bu hususlar düşünüldüğünde yürürlüğe giren Gemi adamları ve kılavuz kaptanlar eğitim ve sınav yönergesi ile Gemi adamları yönetmeliğinin tekrardan değerlendirilmesinin önemle arz ederim.

ALTINCI KISIM
Gemiadamları Sınavları, İngilizce Başarı Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
İngilizce Başarı Esasları
MADDE 62- (1) Yönetmelikte belirtilen gemiadamı yeterlik belgelerine sahip olmak
için yine Yönetmelikte belirtilen İngilizce başarı esasları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; Bu
başarı esaslarını yerine getirmek için, YDS’nin İngilizce bölümünden veya ÖSYM tarafından
YDS’nin eşdeğeri kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı sınav türlerinden tabloda belirtilen
puanlara denk puan almak gereklidir.
YETERLİK ADI İNGİLİZCE PUANI
Yat Kaptanı (149 GT) 40
Yat Kaptanı (499 GT) 50
Yat Kaptanı (Sınırsız) 60
Elektro-Teknik Zabiti 40
Sınırlı Makine Zabiti 40
Sınırlı Vardiya Zabiti 50
Sınırlı Başmakinist 45
Sınırlı Kaptan 50
Makine Zabiti 45
Vardiya Zabiti 50
İkinci Makinist 50
Birinci Zabit 55
Başmakinist 55
Kaptan 60
Uzakyol Vardiya Makinisti/Mühendisi 50
Uzakyol Vardiya Zabiti 55
Uzakyol İkinci Makinisti/Mühendisi 55
Uzakyol Birinci Zabiti 60
Uzakyol Başmakinisti/Mühendisi 60
Uzakyol Kaptanı 70
(2) Uzakyol vardiya zabiti veya uzakyol vardiya mühendisi eğitimi vermek için
yetkilendirilmiş lisans düzeyindeki eğitim kurumlarında uygulanmakta olan İngilizce hazırlık
eğitimini bitiren veya aynı eğitim kurumunun kendi mevzuatında yer alan İngilizce hazırlık
sınıfı muafiyet ve başarılı olma esaslarına göre başarılı olanlar, bu maddede belirtilen Uzakyol
vardiya zabiti/ uzakyol vardiya mühendisi İngilizce başarı puanından muaf tutulurlar.
(3) Bu maddede belirtilen İngilizce başarı puanını sağlayan kişilerin gemiadamı yeterlik
düzeyinin gerektirdiği “Denizcilik İngilizcesi” sınavlarına girmeleri zorunludur.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen yabancı dil puanlarına esas alınan YDS
veya ÖSYM tarafından YDS’nin eşdeğeri kabul edilen ulusal/uluslararası yabancı sınav
sonuçları, sınava girildiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.Bugün Kaan imzanı bekliyor!

Kaan Tutuk bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Yds denizciler için ölçü değildir,akedemisyenler içindir.Denizcilerin işsiz kalmaması için sahip çık Türkiye». Kaan ve imza atan diğer 4.046 kişiye katıl.