Özel okul öğretmenleri süreli işçi sayılmasın. Kıdem tazminatı hakkı kaybolmasın!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Özel okullarda çalışan öğretmenlerin kaderini Yargıtay belirledi. Özel okullarda çalışan öğretmenler, “belirli süreli” işçi sayıldı. Buna göre, öğretmenlerin iş güvenceleri kalmadı. İhbar tazminatı talep edemeyecekler. Kıdem tazminatı hakları kalmadı.

Sesimizi çıkarma zamanı. Bu karara dur demezsek hiç bir hak iddia edemeyeceğiz.