Yargıç Ayşe Sarısu Pehlivan, görevine iade edilmelidir. #AyşeSarısuPehlivanyalnızdegildir

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka yargıcı Ayşe Sarısu Pehlivan, insan haklarına saygılı, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü mücadelesi veren, adil yargılanma hakkının hayata geçmesi için çaba gösteren saygın bir hukuk insanıdır.

Ölüm orucundan vazgeçmiş bir kişinin daha sonra hayatını kaybetmesi üzerine, yazdığı bir tweet ile yaşam hakkı konusundaki düşüncesini saklamadan ve açık bir şekilde ifade etmiştir. Yaşam hakkı Anayasanın 17. maddesinde yer alan temel bir insan hakkıdır. Yurttaşları yaşatmak, devletin öncelikli görevidir. Bu kapsamda yaşamı savunmak suç değildir. Buna rağmen, yazdığı tweet nedeniyle Sayın Sarısu Pehlivan’ı yandaş gazete ve trollerin terörle ilişkilendirerek hedef göstermesi ve bunlara dayanarak HSK tarafından görevinden uzaklaştırılması son derece üzücüdür ve kabul edilemez bir durumdur.

Ayşe Sarısu Pehlivan terörü değil, yaşam hakkını savunmuştur. Asıl terör, onu tehdit eden anlayıştır.

Ülkede vahim boyutlara ulaşan kamplaşmayı körükleyen bu tutumu kınıyor, yaşam hakkını savunmanın anayasal bir görev olduğunu belirtiyoruz.