YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILSIN

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI KALDIRILSIN

Başlama tarihi:
14 Eylül 2022
İmzalar: 1.123Sonraki Hedef: 1.500
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Başlatan: Abdurrahim Uçgun

Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlarda (teknisyen yardımcısı, hizmetli, aşçı, kaloriferci, dağıtıcı, terzi, berber, garson, bahçıvan, matbaacı vb.) görev yapan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlileri, bulundukları hizmet sınıfından kaynaklı maddi ve manevi mağduriyet yaşamakta ve yıllardır hizmet sınıflarının değiştirilmesi suretiyle bu mağduriyetlerinin giderilmesini beklemektedirler.

2005 yılında imzalanan Toplu Görüşme Mutabakat Metninde; “Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışanların öğrenim durumlarına göre diğer hizmet sınıflarına bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız atanmalarının sağlanması” için çalışma yapılacağı kararının yer alması, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin sınıf değişikliğine ilişkin beklentilerine bugüne kadar cevap verilmemiş olması yetkili ama etkisiz sendikaların iş bilmezliğinin ve imzaladıkları Toplu Görüşme Mutabakat Metnine ne kadar yabancı olduklarının açık bir göstergesidir.

Kamuda üvey evlat durumunda olan Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlileri, kadro unvanlarına ilişkin görevlerin tanımı ünvan bazında net olarak belirlenmemiş olmasından dolayı sorunlar yaşamaktadırlar. Ünvanlarına ilişkin görev tanımlarının belirgin olmaması ve hukuki hiçbir dayanağı olmamasına rağmen bu kişilere kurumlarda pek çok işin gördürülebilecek personeller olarak bakılmasına neden olmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tesis edilen sınıflar arasında sadece Yardımcı Hizmetler Sınıfına dâhil kamu görevlileri için ek gösterge belirlenmemiştir. Ek gösterge belirlenirken bu hizmet sınıfına dâhil personelin kapsam dışı tutulması Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin aylık ücretleri ve emeklilik haklarının (emekli aylığı ve emekli ikramiyesi) diğer memurlara göre daha düşük seviyede kalmasına neden olmaktadır ve Son verilen Ek gösterge oranı 600 olarak belirlenmiş, Yardımcı Hizmetler Sınıfındaki kamu görevlilerinin hem çalışırken hem de emeklilikte maddi kayıplar yaşamalarına sebep olmaktadır.

Aynı statüde görev yapan mübaşirlerin 05.02.2019 tarihindeki Cumhurbaşkanı Kararı ve 06 Şubat 2019 tarih ve 30678 sayılı Resmî Gazete yayımı ile Genel İdari Hizmetler Sınıfı’na geçişleri sağlanmıştır. Kamuda çalışan tüm Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarına da temsilde adalet ve Anayasamızın 49 uncu maddesinin “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” Hükmü doğrultusunda bu hakkın verilmesi gerekmektedir.

Hemen destekle
İmzalar: 1.123Sonraki Hedef: 1.500
Hemen destekle