Yardımcı Eczacılığa HAYIR!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 2.500.

2.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

Yardımcı Eczacılık Nedir?

Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır. Yardımcı eczacıların, il sağlık müdürlüğü veya eczacı odası tarafından yapılan denetimlerde üç kez eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti halinde çalışılan süre dikkate alınmaz.

#yardimcieczaciligahayir

Eczacılık eğitimini tamamlayan eczacıların, yasaya uygun yerlerde direkt olarak eczanelerini açmasının en doğal hakları olduğunu ve bu konuda biz öğrencilere yardımcı olunmasını ve yardımcı eczacılığın kaldırılmasını talep ediyoruz!

Eczacılık fakültelerinde gereken teorik ve pratik bilgi fazlasıyla verilmektedir mesleğimizi icra etmek için gereksiz yere zaman kaybetmek istemiyoruz!

-5 yıl eğitim görüyorum. -3 dönem yaz stajı yapıyorum. -Son yıl staj yüküm var. Ama bana yasa diyor ki, Senin eczacı olma hakkın yok önce 1 yıl yardımcı ol. Bu hak yemektir. Bizden birkaç yıl önce mezun olan tam da biz mi yarımız? Biz mi yardımcıyız?

Yarım değil, yardımcı hiç değil .. TAM ECZACIYIZ !! 5 yıllık eğitim hayatımız , 120 günlük staj tecrübemiz yok sayılamaz .

Eczacıları kendi aralarında 2013 ten “ÖNCE” ve “SONRA” diye ayırmamak için #yardimcieczaciligahayir

Mezun çok eczane açma hakkı yok!

Uzmanlık var kontenjan yok!

Fakülte çok hocası yok!

Hoca olmak isteyen çok kadro yok!

Mezun bekleyen meslektaşlar var hava paraları var yıl kayıpları var...