Yarım Gün Yönetmeliği Çıksın, Çalışan Anne Çocuğunu Kendisi Büyütsün.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


Memurlara yarım zamanlı/yarı maaşlı çalışma hakkı getiren yasal düzenleme TBMM'de kabul edileli 2 yılı geçti. Fakat bir türlü detayları içeren yönetmelik Resmi Gazete'de de yayımlanmadı. Binlerce Memurun aile hayatı ve buna bağlı verimli iş hayatı için, çocukların aileleri ile daha çok vakit geçirebilmeleri için Yarım Zamanlı Çalışma Hakkı bir an önce verilsin.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma" başlıklı ek 43 üncü madde ile devlet memurlarına çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yarım zamanlı/yarı maaşlı çalışabilme hakkı 29 Ocak 2016 tarihinde TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Ancak, yasal düzenleme ile bu hakkın hangi memurları kapsayacağına dair detayları içerecek yönetmelik bir türlü çıkarılamıyor.

SEN DE KAMPANYAMIZA DESTEK OL ÇOCUKLAR AİLELERİ İLE DAHA ÇOK VAKİT GEÇİRSİN.