Yapı Kredi Bankası emeklilerine de ''BAYRAM İKRAMİYESİ'' ödenmelidir.

Yapı Kredi Bankası emeklilerine de ''BAYRAM İKRAMİYESİ'' ödenmelidir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafına Murat Kapan bu kampanyayı başlattı

''Banka emekli sandıkları hizmet akdi ile çalışanlar için sosyal güvenlik yardımlarını sağlamak üzere kurulan Vakıf sandıklarıdır , 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi kapsamında Kamu’nun zorunlu sosyal güvenlik kurumları yerine kaim, fayda esaslı birinci basamak bir sosyal güvenlik kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.''506 Sayılı Kanun’un konuya ilişkin Geçici 20. Maddesinin 1. Fıkra (b) Bendi ve Ek fıkra (13/2/2011-6111/53 md.), bu özel sandıklara, biz emeklilerine, kanunda belirtilen her türlü sosyal yardımları SSK ile eşdeğer oranda sağlama yükümlülüğünü getirmektedir. Ayrıca 506 sayılı Kanunun 1. Fıkrasının son bendi, bu sandıkları kuran bağlı oldukları kuruluşları da emeklilerine karşı olan yasal yükümlülükleri bakımından sorumlu kılmaktadır. Şu halde neden BAYRAM İKRAMİYESİ alamıyoruz ?

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.