Yanan Hatay Ormanını Kurtar

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Damla Uzer
2 weeks ago
Doğayı seviyorum

Thanks for adding your voice.

Hasgül Kaçar
2 weeks ago
Ormanların yokolmasını istemiyorum insanlık için

Thanks for adding your voice.

Duygu Kuvetli
2 weeks ago
Memleketim

Thanks for adding your voice.

halil karadağ
4 weeks ago
Doğayı ekosistemi yaşatmamız gerekiyor

Thanks for adding your voice.

Fevzi Pinar
1 month ago
Doğanın korunması sünnettir.katledilmesini engelleyelim.kaybettiğimizi tekrar kazanalım

Thanks for adding your voice.

Bilal Dal
1 month ago
Bu arada anayasaya aykırı bir biçimde 6831 Sayılı Orman Kanunu’nda ve çeşitli başka kanunlarda 2012 ve 2018 yıllarında yapılan değişikliklerle orman niteliğini yitirmiş veya yitirmemiş alanların başka amaçlarla kullanılmasına yol açan uygulamalar kabul edilmiştir. Böylece orman rejimi dışına çıkarma uygulamalarında anayasaya da açıkça aykırı olan farklı uygulama süreçleri başlatılmıştır.
Sonuç olarak günümüze kadar bir türlü çözüm olanağı bulmayan ve artık kısa
vadeli politik çıkarlar için kullanılmaya başlanan “orman rejimi dışına çıkarma” uygulamaları ülkemizin önemli kronik sorunlarından birisi haline gelmiştir.

Thanks for adding your voice.

sema tellioğlu
1 month ago
Doğayı kurtaralım.

Thanks for adding your voice.

nadir selim sıkar
1 month ago
doğaya ihtiyacımız var...

Thanks for adding your voice.

Recep Yıldız
Sep 14, 2020
Sadece insanlar evsiz kalmaz!

Thanks for adding your voice.

Burçin Yeditepe
Sep 14, 2020
her yer bizim.