Yakındoğu’nun her yıl değişen fahiş “EĞİTİM” ücretlerinden BIKTIK!!

Yakındoğu’nun her yıl değişen fahiş “EĞİTİM” ücretlerinden BIKTIK!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

Yakındoğu üniversitesi kurucu rektörü ve tarafına yasemin çiftçi bu kampanyayı başlattı

1. Bilindiği üzere, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma” nın;
3/d Maddesinde; “Yükseköğretim Kurulunca her yıl, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde öğrenim görecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili olarak kontenjan verilebilmesi için; öğrencilerden tahsil edilecek harç ve ücretlerin miktarının, önceden belirlenerek Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu’na bildirilmesi şarttır,”
5. Maddesinde ise; “Türk Lirası cinsinden belirlenmiş olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan harç ve ücretlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki enflasyon oranında artış yapılabilir. Ancak bu artış, Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu’nun mutabakatı ile uygulamaya konabilir.”
Denmektedir.
2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2017 yılı Aralık ayı itibariyle enflasyon yüzde 8,91 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre, yukarıda yer verdiğimiz milletlerarası antlaşma hükmü uyarınca; 2017 yılında 51.000-TL. olan Tıp Fakültesi öğrenim ücreti, 2018 yılında en fazla 55.544-TL. olabilecektir.
3. Hal böyle iken Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi öğrenim ücretinde yaklaşık %15 oranında artış yapmak suretiyle; 2018 yılı öğrenim ücretini 58.500-TL. olarak belirlemiştir. Yakın Doğu Üniversitesi tarafından belirlenen bu ücret; fahiş derecede yüksek ve yukarıda belirttiğimiz, artışın enflasyon oranında olacağına ilişkin milletlerarası antlaşma hükümlerine aykırıdır.
4. Ayrıca Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerden; öğrenim ücretlerine ilave olarak %5 KDV ve hiçbir sosyal etkinlik yapılmadığı halde 600-TL. etkinlik ücreti tahsil etmektedir. Buna ilave olarak daha önceki yıllarda öğrenim ücreti, iki taksitte ve vade farksız ödenebildiği halde; şu an 2 taksitte ödeme için %10 vade farkı talep edilmektedir. KDV ve etkinlik ücretinin öğrenim ücretine ayrıca dahil edilmesi ve 2 taksitte ödeme için %10 vade farkı talep edilmesi ikili antlaşmalara ve hukuka aykırıdır.
5. Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, gerekli incelemelerin yapılarak; Yakın Doğu Üniversitesi’nin yürürlüğe koyduğu öğrenim ücreti, vergi, etkinlik ücretleri ve vade farkı uygulamalarının iptal edilerek, gerekli düzeltmelerin yapılmasını saygıyla arz ve talep ederiz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.