Kampanya Kapatıldı

Yaşlı Bakım Teknikerleri Atama İstiyor

Bu kampanya 2.306 destekçiye ulaştı


Yaşlı Bakım programı ilk olarak Sakarya Üniversitesi 2004 yılında açılmıştır.

Günümüze kadar Kamuda toplam 190 istihdam yapılmıştır.

Yaşlı Bakım Teknikeri Meslek Tanımı;

Yaşlı bireyler ile evde bakım gerektiren hastaların;

a) Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden bakım gereksinimlerini değerlendirir. Günlük yaşam aktivitelerinin korunmasını, sürdürülmesini ve en üst düzeyde kullanmasını destekler.

b) Diyetisyen tarafından önerilen beslenme programına uygun olarak besler, kilo takibi yapar ve değişiklikleri sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirir.

c) Yaşam alanını kaza riski ve güvenlik yönünden değerlendirir, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar.

ç) Sağlık ekibi tarafından planlanan tıbbi bakımı takip eder, tıbbi bakımın uygulanmasına yönelik problem tespit etmesi halinde sağlık meslek mensubuna durumu iletir.

d) Ağız ve diş bakımı gibi günlük kişisel bakıma yardımcı olur. Yatağa bağımlı olma, hastalık veya engellilik nedenli bağımlılık durumlarında kişisel bakım ve temizlik uygulamalarını yerine getirir.

e) Sağlık hizmetlerine ulaşmasına yardımcı olur, gerektiğinde refakat eder.

f) Bakım veren aile üyelerini destekler.

g) İstismardan korur, aileyi ve gerekli durumlarda ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir.

ğ) Sosyal aktivitelere yönlendirir ve katılımını destekler.

Şuanda ki mezun sayısı toplamda 20.000-25.000 arasındadır.

Mesleğimiz özel kurumlarda değersizleştirilmiş ve mesleğin gerektirdiği uygulamalar ve girişimler yapılması engellenmektedir. Mezun sayımıza oranla verilen kadrolar oldukça yetersizdir. Mesleğini icra etmek isteyen binlerce Yaşlı bakım teknikeri işsiz bir şekilde karamsardır. Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yüksek puan alan yaşlı bakım teknikerleri alan dışı tercih yapmak zorunda kalmışlardır. Mesleğimizi icra etmek için sizlerden atama ve yetki arz etmekteyiz.Bugün Yaşlı Bakım Teknikerleri Derneği imzanı bekliyor!

Yaşlı Bakım Teknikerleri Derneği bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Yaşlı Bakım Teknikerleri Atama İstiyor». Yaşlı Bakım Teknikerleri Derneği ve imza atan diğer 2.305 kişiye katıl.