YAŞA TAKILANLAR İMZA KAMPANYASI ÇOCUK DOĞUM ÖNCESİ SİGORTALILIK

YAŞA TAKILANLAR İMZA KAMPANYASI ÇOCUK DOĞUM ÖNCESİ SİGORTALILIK

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

ilkemeklilik@gmail.com tarafına erhan nacar bu kampanyayı başlattı
 • Bizler Kesinlikle, ERKEN EMEKLİLİK DEĞİL, 1999 yılında 4447 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesi sonucu elimizden alınan, GECİKTİRİLMİŞ HAKKIMIZ OLAN EMEKLİLİĞİMİZİ İSTEYENLERİZ.
 •  8 Eylül 1999 tarihinden önce, SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışma hayatına başlarken emeklilik için iki şart bulunuyordu: Bunlardan biri hizmet yılı, diğeri ise prim gün sayısı idi. Bu da kadınlarda 20 yıl 5 bin gün, erkeklerde ise 25 yıl 5 bin gün olarak belirlenmişti.
 • DSP, ANAP ve MHP’nin oluşturduğu dönemin üçlü koalisyon hükümeti, 1999 yılında 4447 sayılı yasa ile emeklilik için yaş şartı getirdi. Esas mağduriyet, bu yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren değil, geriye doğru işletilmesinden kaynaklandı.
 • 23 Şubat 2001 tarihinde, dönemin muhalefet partisi olan Fazilet Partisi’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurması ile yasanın bazı maddeleri iptal edildi. Ancak emeklilik “Kazanılmış hak değil beklenen haktır” denilerek, 23 Mayıs 2002’de 4759 sayılı yasa ile kademeli yaş şartları belirlendi ve uygulamaya konuldu.
 • Mağdur edilenlerin sayısı 5 milyon kişi idi. Yasanın çıktığı tarihten günümüze kadar emekli olanları çıkardığımızda, 2 milyon 400 kişi kalıyor. Bunların arasından hemen emekli olacaklar yaklaşık 250-300 bin kişi.
 • Her türlü platformlarda hak arayışımıza devam ederken, 2008 yılında 5510 sayılı kanunla aylık bağlama oranlarının 1999 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç kademeye ayrılarak hesaplanmasıyla ortalama % 70 olan oran, % 30’lara düştü. Bu yasaya bağlı olarak primleri asgari ücret ve biraz üstünde yatan kişilerden emekli olacaklara bugün bağlanan maaş aralığı 700 ile 1000 TL arasındadır. Hal böyleyken mağduriyetler artarak devam etti.
 • Emeklilik hakkımız ötelendi. Bu oranlara göre bağlanan emeklilik maaşları düştü. Yaş haddinden çalışma hayatında ikinci tura dönen Asgari ücretle çalışanların pirim ödeme gün sayılarının fazla olması nedeniyle bağlanacak emekli maaşlarıda düştü. Maaşların düşmemesi için sigortasız çalışmayı kabul eden çalışanlar işsizken genel sağlık sigortasına tabi tutulması nedeniyle sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlar yaşamaya başladılar.
 • Verilen yasa önergelerine kayıtsız kalınıp desteklenmedi. Mağduriyetimiz devam etmektedir. Bugüne kadar çalışmalarını grup ve platform olarak sürdüren EYT dernekleşerek Sivil Toplum Kuruluşu olma yolunda dev bir adım atmıştır. Dernekleşmenin yaşama sokulmasıyla birlikte diğer illerde de toplanan EYT yöneticileri ANKARA merkeze bağlanarak tek yumruk olmuştur. Grupların dernek çatısı altında birleşmesiyle sesini daha gür olarak duyuracak olan EYT, hak edilmiş hakkını almak için mücadeleye devam edecektir.
 • Peki; Emeklilikte Yaşa Takılanlar Ne İstiyorlar?
 • Bizim mücadelemizin amacı erken emekli olmak değil, elimizden alınan hakları geri almaktır.
 • Geçmişe dönük olarak uygulanan yasa gereği ve aylık bağlama oranlarının düşürülmesi ile mağdur olanların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğine inanıyor bunun için çalışıyoruz.
 • Amacımız, emeklilikte hem yaş  hem maaş engeline takılan tüm çalışanların gelecekte rahat ve huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için tüm gücümüzle, kırmadan dökmeden incitmeden, siyaset üstü, ilkel, ve akılcı bir yöntemle hak arayışımızı çeşitl etkinliklerle duyurmak.
 • Bu amacımızın gerçekleşmesi içinde ülke genelinde ANKARA EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR DERNEĞİMİZLE (EYT D)  il temsilcilikleri oluşturmak suretiyle örgütlenerek hak arayışımızda ki mücadelemize güç kattık.
 • Ülkenin yönetiminden sorumlu olan iktidarların, siyasi otoritelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütleri ile yerel yönetimlerin, EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN mağduriyetlerinin giderilmesinde kayıtsız kalmamalarını ve acilen çözüm üretmelerini istiyoruz
 • ANKARA EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR DERNEĞİ 
 • SOSYAL GÜVENLİK UZMANI ERHAN NACAR 
0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.