Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 2. Vizeler Değiştirilsin veya Kaldırılsın

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 2. Vizeler Değiştirilsin veya Kaldırılsın

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ve tarafına Emre Tekin bu kampanyayı başlattı

Yoğun sınav sistemi öğrenciyi teoride daha fazla çalıştırabilir, lakin sınavdan sonra unutulan bilginin pratikte hiçbir önemi yoktur.

Halihazırda Yıldız Teknik Üniversitesinde uygulanmakta olan iki vize bir final sistemi yüzünden öğrenciler, akademik başarılarını artırmanın tersine lisede yapılan ezberle-sınava gir-unut modelinde bir role bürünmektedir.

Okulumuzun teknik ve Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olması hasebiyle zaten zorlayıcı ve yoğun olan sınav sistemi ikinci vizeler ile çok daha yorucu bir hale gelmektedir. 13-14 haftalık dönem boyunca 8 veya 9. haftaya kadar sınav yapılmayıp tüm sınavlar dönemin ikinci yarısına bırakılmaktadır. Bu nedenden ötürü çoğu zaman ikinci vizeler ile finallerin arasında yalnızca 1-2 haftalık bir ders süresi kalıp finallerin dahi yapılması anlamsız olmaktadır.

Kısaca dönemin yarısı sınava girerek geçmektedir.

Okul geneli başarı oranı çok düşük olan servis derslerinin sınavlarının, bölümlerin kendi vize haftasından bağımsız ve hafta sonu yapılması ise, sınav haftası stresini kağıt üzerinde olmasa da fiiliyatta ikiye üçe katlıyor. 

Okul dışında da kendini geliştirmek isteyip mesleki, yabancı dil, sanat vb. türde kurslara katılan, bölümü ile ilgili proje geliştirmek isteyen öğrenciler yoğun sınav sistemi yüzünden bunlarla ilgilenemiyor ve çok uzun bir süre sınavlar ile uğraşmak zorunda bırakılıyor. 

Okulumuzda bazı bölümler neredeyse tüm derslerde iki vize uygulamasını yaparken bazı bölümler bunun yerine proje ile değerlendirme yapıyor. Bazı bölümler ise ikinci vizeyi isteğe bağlı yapıp dileyen öğrenci ikinci vize notu yerine ilk vize notunu saydırıyor. Lakin iki vize uygulayan bölüm öğrencileri ise çok yoğun bir tempoya maruz kalmış oluyor.

Bu yanlış uygulamaya makul bir çözüm getirilmesi temennimizdir. İkinci vizeler kaldırılabilir, veya onun yerine öğrenciyi akademik araştırmaya iten ve kendi zamanını kendi planlamasına yardımcı olabilecek olan proje hazırlama sistemine geçebilir. Temennimiz okulumuz saygıdeğer Rektörlüğünün ve Senatosunun biz öğrencilerin sesini dinleyip bu soruna bir çözüm üretmeleridir.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.