DGS 0.5 HAM PUAN KURALI KALDIRILSIN. HERKES EŞİT ŞEKİLDE YARIŞSIN. YKS SINAVINDAN KALKTI

DGS 0.5 HAM PUAN KURALI KALDIRILSIN. HERKES EŞİT ŞEKİLDE YARIŞSIN. YKS SINAVINDAN KALKTI

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ve tarafına idris yavuz bu kampanyayı başlattı

Anayasanın " Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 10. maddesinde, Herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu, Devlet organlarının ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda oldukları, Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi başlık 42. maddesinde kimsenin, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 21. maddesinin 2.fıkrasında, herkesin ülkesinin kamu hizmetlerinden eşit olarak yararlanma hakkı olduğu, Beyannamenin 26. maddesinin 1. fıkrasında herkesin eğitim hakkına sahip olduğu, yükseköğretimin, yeteneklerine göre herkese tam bir eşitlikle açık olması gerektiği, BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesinin 13. maddesinin
2. fıkrasının c bendinde, sözleşmeye taraf devletlerin, eğitim hakkının tam olarak gerçekleştirilmesi amacı ile yükseköğretimin kişisel yetenek temelinde herkese eşit derecede açık olması sağlanacağı hususunu kabul ettiğinin ifade edildiği, 2547 sayılı kanunun "Ana İlkeler "başlıklı 5.maddesinin "e" bendinde, yükseköğretimde imkan ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler alınacağı, "Yükseköğretim Kurulunun Görevleri" başlıklı 7. Maddesinin "e" bendinde, yükseköğretim kurumlarında eğitim
öğretim programlarının asgari ders saatlerini ve sürelerini, öğrencilerin yatay ve dikey geçişleriyle ve yüksekokul mezunlarının bir üst düzeyde öğrenim yapmalarına ilişkin esasları Üniversitelerarası Kurulun da görüşlerini alarak tespit etmenin Yükseköğretim Kurulunun görevleri arasında olduğu, "Yükseköğretime Giriş ve Yerleştirme" başlıklı 45. Maddesinin "a" fıkrasında Yükseköğretim kurumlarına giriş ve yerleştirme işlemlerinin imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlü olduğu pozitif hukuk kurallarında açıkça yazılı iken 21 Temmuz 2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulunun ÖSYM aracılığı ile Dikey Geçiş Sınavı (DGS) dağıtılan Soru kitapçığın hiçbir yerinde 0.5 Ham Puan Kuralı Sayısal ve Sözel Bölümden en az 0.5 net yapılmazsa sınavın geçersiz sayılacağı konusu ne kitapçığın ön sayfasında ne bölümlerin üst başlığında ne de arka sayfadaki sınavda uyulacak kurallar açıklamasında yer almamaktadır. Sınav günü Salon Başkanı tarafından bu duyuru yapılmamıştır. Gerek sınavdan önce gerek sınav giriş belgesi alırken böyle önemli bir kural hiçbir yerde uyarı olarak yazılmamıştır. Ayrıca daha önce başvuru sırasında ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlanan 2018 Dikey Geçiş Sınavı Klavuzunun 3.7 maddesinin SINAVINIZ GEÇERLİ OLMASI NELERE BAĞLIDIR başlığındaki hiçbir açıklamada 0.5 Net Kuralı yazmamakta bu sebepten sınav puanınız hesaplanmaz geçersiz sayılır ibaresi bulunmamaktadır. Ayrıca YÖK tarafından ÖSYM kanalıyla yapılan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)'nda da bu 0.5 Net Kuralı getirilmiş (Türkçe ve Matematikten en az 0.5 net yapma zorunluluğu) ve bu kural hukuksuz olduğunun farkına varıldı ki 31.05.2018 YÖK Genel Kurulu toplantısında Türkçe veya Matematikten herhangi birinden en az 0.5 net yapılmalı olarak düzeltilip 05.06.2018 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinde duyuru olarak  yayınlanmıştır. 0.5 Ham Puan Kuralı ÖSYM'nin DGS sınavı hariç hiçbir sınavda uygulanmamaktadır. Bu kuralın kaldırılmasını veya YKS'de yapılan değişiklik gibi adayların mağdur olmayacak şekilde uygulanmasını arz ve talep ederiz

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 1.500.
1.500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın yerel basında yer bulma ihtimali artar.