YÜZÜNCÜ YILINA YAKLAŞAN TÜRKİYE'NİN ON EĞİTİM SORUNU

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


1. BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF

          Birleştirilmiş sınıf uygulaması kaldırılmalıdır. 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerini bir arada tek bir sınıf öğretmeninin eğitmeye çalıştığı uygulama okuma, yazma ve dört işlem becerileri yetersiz öğrencileri ortaokula taşımaktadır. İl ve ilçelerin taşra mahallelerindeki (köylerdeki) ilkokullar genelde birleştirilmiş sınıf uygulamasıyla karşı karşıyadır. Bu okullar kapatılmalı ve yerlerini yatakhane, yemekhane, kütüphane, müze, tarım bahçesi, futbol sahası, basketbol sahası ve bilişim salonuna sahip büyük ve bölgesel ilkokullar ile ortaokullar almalıdır. Taşımalı ve yatılı eğitim seçenekleri sunulmalıdır.

2. İLKOKUL

          Sınavlar tamamen kaldırılmalıdır. İlkokulda öğrenciler sosyal etkinlik, spor ve sanatla yetiştirilmeli. Bir tane müzik aleti öğrenebilmelidir. Akademik anlamda ise kaliteli bir okuma, yazma ve dört işlem becerisi verilmesi ortaokula hazırlanmasında yeterli olacaktır. Ortaokulda ise öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik ve Bilişim alanlarında temel öğretiler verilmelidir. 3. maddede bahsedeceğim uygulama ile öğrenciler liselere yönlendirilmelidir.

3. ORTAOKUL

          Mesleki ortaokullar imam hatip ortaokulları ile sınırlı kalmıştır ve kaldırılmalıdır. Tek tip ortaokul olmalı. Eğitim öğretim yılı başında, ortasında ve sonunda; öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ölçmeye yönelik ön testler ve son testler yapılmalıdır. Her sene sonunda ortaokul öğretmenlerinin kurduğu bir komisyonun verdiği bir raporla öğrenciler ilgi ve yeteneklerine göre 4. maddede belirteceğim liselere yönlendirilmelidir. Ön testler, son testler ve rapor öğrenci dosyasına eklenmelidir.

4. LİSE

          Mesleki liselere önem verilmelidir. Anadolu liseleri kaldırılmalıdır.

FEN BİLİMLERİ LİSELERİ, (Tıp, Eczacılık, Hekimlik...)

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ, (Psikoloji, Sosyoloji, Siyaset...)

DİNİ BİLİMLER LİSELERİ, (İbadethanelerin yakınına kurulmalıdır.)

SANAYİ VE TEKNOLOJİ LİSELERİ, (Sanayi tesislerinin yakınına kurulmalıdır.)

TİCARET LİSELERİ, (Ticari faaliyetlerin yoğun olduğu yerlere kurulmalıdır.)

SAĞLIK LİSELERİ, (Hastanelerin yakınına kurulmalıdır.)

TURİZM LİSELERİ, (Turistik tesislerin, yerlerin yakınına kurulmalıdır.)

SANAT LİSELERİ, (Sanat merkezlerinin yakınına kurulmalıdır.)

SPOR LİSELERİ, (Spor merkezlerin yakınına kurulmalıdır.)

ÖĞRETMEN LİSELERİ (Sadece öğretmen yetiştirmeli ve öğretmenler bu liselerden atanmalıdır.)  

GIDA LİSELERİ, (Aşçılık, Veterinerlik, gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili alanlara bu liseden mezun olanlar yönlendirilmelidir.)

adı altında liseler açılmalı, aynı ya da benzer formatta olanlar yenilenmelidir. Ortaokul komisyonlarının yönlendirdiği öğrenciler bu liselerdeki eğitiminin bir kısmını okulda diğer kısmını ise yakınında bulunduğu sahada stajyer olarak almalıdır. (3 gün okul eğitimi, 2 gün saha çalışması gibi)

5. TEOG

          Genç nüfusun ve genç işsizliğin yoğun olduğu bir ülkeyiz. Ortaokul öğrencilerinin bir komisyon tarafından yönlendirildiği uygulamaya geçilene kadar yola TEOG ile devam edilebilir. Bence TEOG medyaya, velilere ve halka yeterince iyi anlatılamadı. Çocuklarının altı tane sınava girdiğini düşünen veliler aslında çocuklarının zaten yapılan yazılarla liselere yerleştiğini kavrayamadılar. Öğrencilerin kendi sıralarında ve kendi arkadaşlarıyla yazılıya girmesinden daha güzel bir sınav yöntemi olabilir mi? Böyle bir sistem terkedildi ve nitelikli okullar için sınav uygulamasına geçildi. Aslında öğrencilere ekstra bir sınav şimdi getirilmiş oldu. TEOG varken zaten girdikleri yazılılar ile liselere yerleşiyorlardı.

6. EĞİTİM YÖNETİMİ

          Lisansüstü bir program olan "Eğitim Yönetimi" eğitim fakültelerinde dört yıllık bir eğitimin verildiği "Eğitim Yönetimi Bölümü" ne dönüştürülmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı ve müdürlüklerinde çalışanlar, müfettişler, milli eğitim müdürleri, şefleri, personelleri, okul müdürleri, okul müdür yardımcıları bu bölümü bitirenler arasından atanmalıdır. Merkezi okullara yönetici bulmak sıkıntı değil ama doğu ve güney doğu illerindeki okullara ve merkeze uzak okullara yönetici bulmak sıkıntı olmaktadır. Bence öğretmenler mesleklerini yapmalı, yönetenler ise dört yıllık eğitim yönetimi bölümlerinden atanmalıdır.

7. KILIK KIYAFET

          Kılık kıyafet yönetmeliği yeniden düzenlenmelidir. Öğretmenlere kılık, kıyafet konusunda yüksek öğretim personellerine tanınan serbestlik tanınmalıdır.

8. TALİM VE TERBİYE KURULU

Talim ve Terbiye Kurulu "Eğitim Öğretim Kurulu" na dönüştürülmelidir. Şu anki müfredatın yerine geçmişimizle bağını koparmadan 21. yüzyılın ihtiyaçların karşılayan bir "eğitim öğretim içeriği" oluşturulmalıdır.

9. FİZİKİ ALT YAPI

İlkokullarda, ortaokullarda ve liselerde fiziki alt yapı çok büyük problem arz etmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğinin tam anlamıyla oluşması için Türkiye'nin her ilindeki ve ilçesindeki okulların Ankara'nın en kaliteli ilkokulu, ortaokulu ve lisesiyle aynı düzeyde olması gerekmektedir.

10. KARMA EĞİTİM

Kız erkek ayrı eğitime geçilmemelidir. Bence yetişme çağında olan karşı cinslerin birbirini tanımaması daha büyük problemlere yol açacaktır. Tarikatlardaki çocuk istismarlarının sebeplerinden biri de bu katı haremlik selamlık anlayıştır.Bugün Ahmet imzanı bekliyor!

Ahmet Babuş bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «YÜZÜNCÜ YILINA YAKLAŞAN TÜRKİYE'NİN ON EĞİTİM SORUNU». Ahmet ve imza atan diğer 15 kişiye katıl.