Anayasaya göre 7102 sayılı yasa 24 Haziran Erken Seçimlerinde Uygulanamaz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Bilindiği gibi 7102 Sayılı “SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” 16.03.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anayasanın 67. Maddesinin son fıkrasında “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz.” denilmektedir.

24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılması söz konusudur. Yapılacak erken seçim tarihinde 7102 sayılı yasanın yürürlüğe girişinden itibaren 1 yıl geçmemiş olmaktadır. Bu nedenle 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim yapılması durumunda 7102 sayılı yasa bu seçimlerde uygulanamaz.