Kampanya Kapatıldı

Oy Pusulaları Gizli Seri Numaralı Olsun

Bu kampanya 7 destekçiye ulaştı


Türkiye'de, özellikle son seçimlerde ortaya çıkan usulsüzlükler ve hatalar, sonuçların meşruiyeti ve güvenilirliği konusunda şüphe yaratmış, bu durum seçmenleri büyük ölçüde huzursuzluğa sürüklemiştir.

Daha sağlıklı bir seçim ortamı yaratmak için, her seçmene verdiği oyun sisteme nasıl kaydedildiğini bilme hakkı tanınması Türkiye'de bir ihtiyaç hâline gelmiştir. Böylece her seçmen bir vatandaşlık hakkı olarak gerçekleştirdiği oy kullanma eyleminin önemsendiği konusunda şüpheye düşmeyecek ve söz hakkını sahiplenecektir

Bu yapılırken seçmenlerin kullandığı oyların gizliliği ilkesi korunmalıdır.

Mevcut seçim şartlarında olduğu gibi oy pusulaları, seçmenlere rastgele ulaştırılmalıdır. Seçmenlerin damga basacağı oy pusulalarında, oylarını takip edebilmeleri için basılmış seri numaraları olmalı ve pusulaların sahtesinin üretilmeyecek olması garantiye alınmalıdır.

Kullanılan oyların sisteme girilmesinin ardından, seçmenlik görevini yapmış vatandaşlara, oy pusulalarındaki seri numaraları ile oylarının nasıl kaydedildiğini çevrimiçi bir platform üzerinden görme imkânı tanınmalıdır. Bu işlem yapıldığında seçmenin kullandığı oy ile sisteme girilen veri eşleşmiyorsa, seçmene itiraz hakkı doğacak ve hukuksuzlukların önüne daha etkili geçmenin yolu açılacaktır.Bugün Murat imzanı bekliyor!

Murat Erengil bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Yüksek Seçim Kurulu: Oy Pusulaları Gizli Seri Numaralı Olsun». Murat ve imza atan diğer 6 kişiye katıl.