Kampanya Kapatıldı

Azerbaycanlı doktorlara denklik için ücretli staja hayır!

Bu kampanya 3.658 destekçiye ulaştı


İyi günler

Ben ve bu dilekçeye destekte bulunan arkadaşlarım biz Diş Uzmanlık Sınavı (DUS) ve Tıp Uzmanlık Sınavı (TUS) için başvuran yabancı uyruklu Azerbaycan vatandaşlarıyız.
Bu dilekçeyi yazmakta maksadımız Yüksek Öğretim Kurulunun yabancı ülkelerde mezun olmuş doktorlara yönelik uyguladığı yeni kararlar nedeni ile ortaya çıkan sorunlarımızı size bildirmektir.
Biz Azerbaycan Tıp Üniversitesi mezunları Türkiye de uzmanlık eğitimi alabilmek için YÖK-e başvurduk.
20.02.2016 tarihine kadar Seviye Tespit Sınavı (STS) ve Dil sınavından başarılı olmak denklik belgemizi alabilmek ve aynı zamanda TUS ve DUS sınavlarına gire bilmek için yeterli iken, o tarihten sonra başvuru yapanlara STS sonrası lisans tamamlama için YÖK-ün belirlediği 6-9 aylık süreçte seçtikleri üniversitelerde klinik staj görmeleri, daha sonra denklik belgesi alarak DUS ve TUS sınavına hak kazanmaları yönünde idi.
Staj için bizden akredite olan üniversiteler listesinden üç üniversite tercihi yaparak dilekçe ile bunu YÖK-e yollamamız istendi ve belirtmek istediğimiz en önemli husus bu üniversitelerin bazılarının ücretli ola bileceğine, böyle bir kararı üniversitelerin kendi inisiyatiflerine bıraktıklarına dair bize öncesinde hiçbir bilgi verilmemiştir, bunun yanı sıra bu tercihimizi bir kereliğine mahsus yapa bileceğimiz ve her hangi bir sebeple olursa olsun değişim hakkımız olmayacağı hususunda da uyarılmadık.
Üniversitelere gittikten sonra karşılaştığımız manzara ise her üniversitenin kendisine göre kararlar uygulayıp bazılarının arkadaşlarımızı gözlemci doktor gibi, bazılarının intörn stajyer hekim gibi, bazılarının da öğrenci olarak kaydetmek istediği oldu ki burada önemli olan nokta öğrenci olarak kaydetmek isteyen üniversiteler arkadaşlarımızdan belirli miktarda ücret ödemelerini aksi taktirde kaydedilip staja başlayamayacaklarını söylediler.
11.11.2017 tarihinde YÖK karar çıkararak bu ücretin aylık asgari ücreti aşmayacak miktarda olması talebini üniversitelere bildirse de bu para bizim o üniversitelerde en az 6 aylık süreçte kalacağımızı ve bizim burada yaşam koşullarımızı da kendimiz karşılayacağımızı göz önünde bulundurursak yüksek bir meblağ yapıyor.
Bu yüzden de böyle bir karar staja başlamış ve başlamak planları olan tüm doktorlarımızı çok zor durumda bırakıp aynı zamanda uzmanlık sınavına girmemiz için de süreci uzatmaktadır.
YÖK-e defalarca yaptığımız müracaatlarımıza YÖK tarafından bir çözüm getirilmediği gibi maddi sıkıntı gibi gerçekçi ve makul sebep getiren ve üniversite değişimi isteyen arkadaşlarımıza da bu hakları tanınmamıştır, halbuki YÖK öncesinde bizden üç üniversite tercihi yapmamızı istedi ve seçimizi bir defaya mahsus olacak şekilde değişim söz konusu olmaksızın yapacağımızı belirterek uyarmadı.
Bizim isteğimiz bu mesele yasal yönden değerlendirilsin, STS sonrası staj uygulanması kararı yeniden gözden geçirilsin ve staj uygulanacaksa da bu önceden belirlenmiş ve ilan edilmiş net kararlar çerçevesinde yapılsın. Şu an mağdur olan ve bundan sonra da başvuru yapacak doktorlarımızın staj süresindeki durumları netleştirilsin; öğrenci gibi değil intörn stajyer hekim olarak haklarımız savunularak burada bu staj sürecinde hem intörn hekim olarak üniversitelerde çalışmamız, bir başka çalışma yerlerimizin olmaması ve buradaki yaşam koşullarımızı da kendimizin karşılayacağı göz önünde bulundurularak bizden ücret talebinde bulunulmasın.

Azerbaycan vatandaşı yabancı uyruklu uzmanlık adayları olarak dilekçemizi saygılarımızla bilgilerinize

arz ederiz.Bugün Türkan imzanı bekliyor!

Türkan Memmedli bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Yüksek Öğretim Kurulu: Yabancı uyruklu doktorlara staj ücretsiz olsun.». Türkan ve imza atan diğer 3.657 kişiye katıl.