Doğrulanmış başarı

Katlamalı Harç Sistemi Uygulanmasın! Müşteri Değil Öğrenciyiz!

Bu kampanya 406 destekçi ile değişim yarattı!


Bu kampanyaya neden destek vermeliyiz? Katlamalı Harç Sistemi Neden Kaldırılmalı?

Bu Uygulama Mevcut Öğrencileri Zor Durumda Bırakan ve Bahar Dönemi Kayıt Tarihlerine 3 HAFTA KALA AÇIKLANAN yeni bir sistemdir.Aynı zamanda birçok öğrencinin OKULU BIRAKMASI anlamına da gelmektedir.

3 Haftada 2.000 – 4.000 TL BUL Getir denilen Öğrencilerin babaları ASGARİ ÜCRET ile çalışan, Ayda 1000 TL bile almayan, Harçlar için 6 ay öncesinden PARA BİRİKTİRMEYE başlayan kişiler.

Sistem içerisinde özellikle;YÜKSEK HARÇ ÖDEMELERİ yapan II. Öğretim ve Uzaktan Eğitim Öğrencileri harçlarının yıllardır kalkmasını veya en azından indirim yapılmasını beklerken bu kararla bir anlamda OKULU BIRAKMAYA mecbur bırakılmaktadır.

Zor şartlar altında Eğitimlerini Tamamlamaya Çalışan öğrencilerin bu derece KATI ve ZALİM bir HARAÇ Sistemine tabi tutulması sessiz kalınacak bir durum değildir.

Özellikle ekonomik durumu olmayan öğrencilerin okuluna devam edebilmesi ve tabi hakkınız olduğu için destek veriniz.

Yıllardır konuşmalarında en yakın zamanda harçların tamamen kalkacağını söyleyen yetkililer bir türlü 2.öğretim harçlarını kaldırmadılar üstüne birde %300'e varan zam yaptılar.Sanırım ölümü gösterip hastalığa razı etmek istiyorlar.

Takdir Yüce Türk Milletinin.

İŞTE O KANUN: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 28/11/2014 tarih ve 70073 yayılı yazısı.2547 Sayılı Kanun 46. Maddesinin iç. fıkrasında. değişiklik yapılmasın dair 26/11/2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 Sayılı Kanun 29. Maddesi gereği,  2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren normal eğitim-öğretim süresini uzatan öğrencilerden; tahsil edilen katkı payı veya öğrenim ücretine ilave olarak kayıt olunan ders başına dersin kredisi oranında katkı payı veya öğrenim ücretinin %50 fazlası hesaplanarak alınacaktır.

Yani daha anlaşılır şekilde anlatmak gerekirse;

YÖK tarafından 2011 yılında kabul edilen Katlamalı Harç Sistemi o dönemde Öğrencilerin Tepkileri sebebiyle geri çekilmiş iken 2015 yılında bu sistem daha zalim bir şekilde öğrencilerin önüne koyuldu.

Katlamalı Har'a'ç Sistemi Nedir?.

Öğrencinin herhangi bir sebepten ötürü 1 Sene Okulu Uzatması durumunda, Ortalama olarak 2.000 – 4.000 TL gibi bir harç ödemek zorunda kaldığı bir sistemdir.

Örnek Bir Katlamalı Harç Hesabı Bir Mühendislik Öğrencisini ele alalım. Örgün Eğitim okuyor ve II. Öğretim Öğrencisi.

Üniversiteye ödediği Dönemlik Harç Değeri 764,50 TL. Yani YILDA 1529 TL ÖDEME yapıyor.

Oldu da okulu 1 sene uzattı diyelim ve Normal Süreçte alamadığı 40 AKTS’lik ders almak için sistemlerden ders seçimi yaptı.

Bu durumda HER AKTS için 38,23 TL Ödemek durumunda.

1. Dönem ve 2. Dönem 40’ar AKTS alan bir öğrenci senede 3058 TL’de KATLAMALI HARÇ ödemesi yapmak durumunda.

Toplamda Ne Yaptı?

1529 TL + 3058 TL =4587 TL

İşte Bir Mühendisin 1 Yıllık Üniversite Harcı bu…

Durumu birde Uzaktan Eğitim Okuyanlar için ele alalım.

Harç Ücreti Dönemlik 1064,50 TL Yani 1 yılda 2130 TL ödeme yapacaklar.

AKTS Başına 53.22 TL ödeme yapmaları durumunda 80 AKTS üzerinden 4258 TL’de KATLAMALI HARÇ ödemesi yapacaklar.

Totale baktığımızda ise 1 Öğrenci 1 Senede 6388 TL ödeme yapmış olacak.

Bu Sistem Eğitim Hakkının Engellenmesi değil midir?.Bu Sosyal Devlet Statüsündeki ülkemizde her VATANDAŞIN HAKKI OLAN Eğitim Hakkının engellenmesinden başka bir şey değildir.

Akademisyenlerin maaşlarına %35 lere kadar zam yapan hükümetimizden öğrencilerin harçlarına yapılan bu büyük zammı kaldırmalarını bekliyoruz.

Türkiye Cumhuriyet'inin mevcut bütün üniversitelerinde okuyan öğrencilerin geleceği için bu yasanın iptalini istiyoruz.

Öğrenciler okulunu herhangi bir neden ile uzatmış olabilir ama bu öğrenciyi Müşteri yapmamalıdır.

Özellikle aynı zamanda bir akademisyen olan sayın Başbakanımız Prof.Dr.Ahmet Davutoğlu'ndan desteklerini bekliyoruz.

İlginize ve emeğinize Teşekkürler...

 

 

 

 


 
 

 Bugün alper imzanı bekliyor!

alper doğan bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «-YüksekÖğretimKuruluBaşkanlığı -KSÜ -BAŞBAKANLIK #KatlamalıHarcaHayır #MüşteriDeğilÖğrenciyiz #EğitimeFenerYak #SendeBirİmzaAt». alper ve imza atan diğer 405 kişiye katıl.