Yalova Üniversitesi Öğrencileri Yaz Okulunu Geri İstiyor!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


YÖK tarafından verilen karar sonucu, Yaz Okulu ve Bütünleme sınavlarının yapılıp yapılmaması hususundaki karar ilgili yükseköğretim kurumlarına bırakılmıştır. YÖK kurulu kararından sonra yükseköğretim kurumları kendi senatolarında çıkan kararlar sonucunda gerek Bütünleme Sınavlarını gerek Yaz Okulunu öğrencilerine sunmaktadır. Yalova Üniversitesi son verdiği kararda Yaz Okulunun kaldırılarak Bütünleme Sınavlarının getirilmesine karar vermiştir.

Bir önceki eğitim-öğretim döneminde Bütünleme Sınavlarının getirilmesi ve Yaz Okulunun maliyet sebebi ile kaldırılması hususundaki düşünceler öğrenciler tarafından ağırlıklı olarak istenmiştir. Ancak bu geçen süre zarfında, Yalova Üniversitesi' nin verdiği karar neticesinde öğrencilerin tamamına Bütünleme Sınavları yarar sağlamadığı için, sıkıntılar ve mağduriyetler ortaya çıkmıştır.

Öğrencilerin bir kısmına Bütünleme Sınavları yararlı olurken, bir kısmına da Yaz Okulu yararlı olmaktadır. Bütünleme Sınavlarından yarar sağlayamayan öğrenciler başka yükseköğretim kurumlarında Yaz Okulu arayışına girmektedir. Bu arayışta uygun dersi bulamama, ders kriterlerini sağlayamama, uygun dersin bulunmasına rağmen ders alımında onay alamama gibi mağduriyetler ortaya çıkmaktadır. 

Bu konuda yaşanan sıkıntıların ve mağduriyetlerin giderilmesi adına Yalova Üniversitesi Yaz Okulu ve Bütünleme Sınavlarını birlikte sunması gerektiği fikri ortaya çıkmaktadır. Yalova Üniversitesi Yaz Okulu ve Bütünleme Sınavlarını öğrencilerine birlikte sunduktan sonra, öğrencinin sadece birini seçme hakkı olmalıdır. Sonuç olarak Yalova Üniversitesi tarafından verilecek karar gereği, Bütünleme Sınavlarını seçen kişi Yaz Okulunu seçemeyecektir. Yaz Okulunu seçen kişi de Bütünleme Sınavlarını seçemeyecektir. Dolayısıyla YÖK tarafından verilen karara uyularak öğrencilerin mağduriyetleri ortadan kaldırılmış olacaktır. Şuanda Bütünleme Sınavlarının olması taraftarı olan öğrenciler mağdur edilmeden, Yaz Okulu olması taraftarı öğrencilerin de mağduriyeti giderilmiş olacaktır. Böylece hiçbir mağduriyet kalmaması en mantıklı çözümdür. 

Mağduriyetlerin giderilmesi ve her öğrencinin iyi bir eğitim-öğretim yılı geçirmesi için, Yalova Üniversitesi' nden Yaz Okulunun geri getirilmesi istenmektedir !

 

YÖK tarafından verilen karar aşağıda yer almaktadır.

Yaz Öğretimi ve Bütünleme Sınavlarına İlişikin Açıklama (06.06.2017)
Kurulumuza yapılan başvuralar üzerine yükseköğretim kurumlarında yürütülecek yaz öğretimi ile bütünleme sınavlarına ilişkin alınan kararlar ile uygulamanın nasıl yürütüleceğinin yükseköğretim kurumlarına hatırlatılmasında yarar görülmüştür.

Bu çerçevede 01.06.2017 tarih ve 440/37394 sayılı yazımız ile yükseköğretim kurumlarının yaz öğretimi ile ilgili uygulamalarını aşağıda verilen açıklamaları dikkate alarak yürütmeleri gerektiği bildirilmiştir.

25/06/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/c maddesi uyarınca, yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarının, diğer yükseköğretim kurumlarından hangilerinde yaz öğretiminde ders alınabileceğinin üniversite senatoları tarafından belirlenmesine, yaz öğretiminde ders alınabilecek yükseköğretim kurumları belirlenmediği takdirde öğrencinin ilgili yılda üniversitenin programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz öğretiminde ders alması durumunda alınan bu derslerin üniversite tarafından kabul edilmesine karar verilmiştir.

03.08.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında;

a) Yaz öğretimi açmayan veya bütünleme yapmayan yükseköğretim kurumlarının kendi öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarının bulunduğu ildeki diğer yükseköğretim kurumlarında yaz öğretimi açılması halinde eğitim alabilmelerine imkân sağlanmasına,

b) Öğrencilerin yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yaz öğretiminde eğitim alması imkânı bulunmaması durumunda, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretiminden birinin uygulanması gerektiğine,

karar verilmiştir.

Söz konusu kararlardan da anlaşılacağı üzere öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretimi yapılmaması durumunda o ildeki diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretimi eğitimi alabilmektedir. Öğrencinin kayıtlı olduğu ilde başka bir yükseköğretim kurumu bulunmaması durumunda kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun bütünleme veya yaz öğretiminden birini uygulaması gerekmektedir. Bütünleme uygulayan yükseköğretim kurumunun yaz öğretimi açmaması durumunda 25.06.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretimi alabilecektir.