Doğrulanmış başarı

Yükseköğretim Kurulu'nun Hukuka Aykırı Kararının Giderilmesini İstiyoruz!

Bu kampanya 551 destekçi ile değişim yarattı!


Yükseköğretim Kurulu, 07.08.2019 tarihli duyurusunda; yürürlükte olan mevzuata, Anayasanın temel ilkelerinden olan eşitlik ilkesine, idareye güven ilkesine, belirlilik ilkesine, idari işlemlerin gerekçeli olması gerektiği ilkelerine aykırı olarak, yürürlükte olan milletlerarası anlaşmayı tamamen göz ardı ederek, 2019-2020 tarihinden önce ÖSYM kılavuzunda var olan okullardan, Yatay Geçiş Yönetmeliği Ek md.1'e uygun olarak yine Ösym kılavuzunda olan okullara yatay geçiş yapan onbinlerce öğrenciyi ''denklik işlemi''ne çağırmıştır.

Her şeyi usule uygun olan öğrenciler için, maddi manevi ve zaman kaybı olacak olan bu sürecin, tek dayanağı bir duyurudan ibaret olan işlem ile öğrenciler lehine düzeltilmesini talep ediyor, herhangi bir mevzuatta yer almaksızın Tanıma ve Denklik Yönetmeliğine göre değerlendirilmesi uygun görülen diplomalarımızıni hali hazırda denk olduğunu savunuyoruz.

Haksızlık haksızlıktır, bugün sustuğunuz durum yarın sizin için de geçerli olabilir. Siz de bu kampanyaya imza atarak sesimizi duyurmamızda yardımcı olabilirsiniz.Bugün İlgili Karar imzanı bekliyor!

İlgili Karar Hakkında bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «YÜKSEKÖĞRETİM KURULU: Yükseköğretim Kurulu'nun Hukuka Aykırı Kararının Giderilmesini İstiyoruz!». İlgili Karar ve imza atan diğer 550 kişiye katıl.