Doğrulanmış başarı

Katlamalı Harçlara Hayır

Bu kampanya 331 destekçi ile değişim yarattı!


Geçtiğimiz yaz ayında alınan kararla normal öğretimler için harçlar kaldırılmıştı, ikinci öğretimlere haksızlık yapılarak indirim dahi yapılmamıştı. Kimileri bu harç kaldırılmasının arkasında bir şeyler aramazken, 2011 de getirilen ancak tepkiler üzerine ERTELENEN yeni katlamalı harç sistemi ortaya çıktı.

2011 de getirilen yeni sistemde okulu uzatınca veya aynı dersi 3. kez alınca harçlar %50 %100 %300 şeklinde katlamalı şekilde artacaktı. Bazı okullar bu uygulamayı hemen yaptı ancak tepkiler üzerine okullar uygulamayı geri çekti ve YÖK'te bu uygulamayı 2014 2015 dönemine erteledi. Tepkiler üzerine iptal edilmesi gerekirken ertelendi.

Bu erteletme olayı herkesi susturdu ardından harç kaldırılması haberi geldi ve normal öğretim öğrencilerine harç kalktı, bu geçici bir sürelik lütfutfu çünkü katlamalı harç sistemi gelecekti.

Bu yasayla birlikte;

-Alttan alınan dersler için, zamanında bitmeyen okul için YÖK Katlamalı Harç Ödeme Sistemini getirecek ve okumak artık Paraya bakacak.

-Yükseköğretim Kanunu'na göre, önlisans programlarını azami 4 yıl, lisans programlarını azami 7 yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami 9 yıl, yüksek lisans programını azami 3 yıl, doktora programını ise azami 6 yıl içinde başarıyla tamamlayarak mezun olamayanlar, ancak yasada belirtilen artırımlara göre katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıt yaptırabiliyor.

- Belirtilen bu süreler içinde aynı yüksek öğretim kurumundaki öğrenimi sırasında bir derse 3. defa kayıt yaptırılması halinde, belirlenen kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti, yüzde 50 fazlası, 4. defa kayıt yaptırılması halinde yüzde 100, 5. veya daha fazla defa kayıt yaptırılması halinde ise yüzde 300 fazlasıyla hesaplanıyor.


Eğitim için gerekenden fazla harç ödeme, sırf başarısız oldun diye senden haraç kesilmesine izin verme.

26 Şubat 2015' de uygulanacak uygulamaya dur de.

Müşteri değil öğrencisin.


 Bugün Koray imzanı bekliyor!

Koray Aydoğan bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Yükseköğretim Kurulu: Katlamalı Harçlara Hayır». Koray ve imza atan diğer 330 kişiye katıl.