Kampanya Kapatıldı

İç Mimarlarının imza yetkisine ve kamunun mimar kadrolarına atanma hakkına dokunma!

Bu kampanya 453 destekçiye ulaştı


Üniversitelerin Mimarlık,Güzel Sanatlar ,Tasarım Fakültelerinden mezun olan İç Mimarların uzun süredir beklediği imza hakkını alacağı yöndeki kararın çıkması yerine YÖK'ün aldığı yeni kararla ''İç Mimarlık programı mezunlarının kamu kadrolarının mimar kadrolarına atanamayacaklarına karar verdi.

İnsanların; günlük hayatının gerektirdiği tüm işleri daha işlevsel,amacına uygun olarak planlanmış bir iç mekanda daha mutlu,huzurlu yaşamalarını sağlayabilmek için biz İç Mimarların gerekliliği hiç kuşkusuz ki yadsınamaz.İç Mimarlar hayatın her alanında yer alırlar.

İşimiz sadece dekarasyon (süsleme vs.) yapmak değildir. Nasıl ki bir binanın yapılabilmesi için bir mimarın proje çizmesine gerek varsa,inşaat mühendisinin yapılan bu projeyi inşa etmesi gerekiyorsa,bir peyzaj mimarın insanların doğal hayattan kopmamalarını sağlamak için proje üretmesi gerekiyorsa,bir elektrik mühendisinin bir makine mühendisinin insan hayatının olmazsa olması olan elektrik ve mekanik işler için proje üretmesi gerekliyse biz iç mimarların da insanların daha mutlu,huzurlu,amacına ve işlevine uygun olarak tasarlanmış ve planlanmış mekanlarda yaşayabilmeleri için çizdiğimiz ve çizeceğimiz projelere gereksinimi vardır.

Yukarıda da belirttiğim gibi hem inşaat sektörü içerisinde hem de toplumsal hayatın içerisinde  olmazsa olmaz bir bütünün parçasıyız. Nasıl ki vücudumuzun her bir parçası önemliyse ve birbiriyle uyum içerisinde çalışması bizim için mutluluk kaynağıysa ve hiçbir organımızdan vazgeçemiyorsak iç mimarların da hem inşaat sektöründen hem de toplumdan soyutlanması olanaksızdır.İmza yetkimizin verilmemesi ve kamu kadrolarına atanamayacak oluşumuz bu bütünlüğü bozan ve hukuki olarak soyutlanmamıza sebep olmaktadır.

YÖK 'ün almış olduğu bu kararın iptal edilmesi,imza hakkımızın verilmesi ve yapılacak her inşaat projesinde;

Mimar, İç Mimar,Peyzaj Mimarı,İnşaat Mühendisi,Elektrik Mühendisi,Makine Mühendisi' nden oluşan ekibin; İMZA YETKİSİ,hukuki haklar ve meslek tanımı olarak eşit bir şekilde çalışmalarını sağlayacak düzenlemelerin ve kararların alınmasını talep ediyorum.Bugün burcu imzanı bekliyor!

burcu eryılmaz bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Yükseköğretim Kurulu: İç Mimarlarının imza yetkisine ve kamunun mimar kadrolarına atanma hakkına dokunma!». burcu ve imza atan diğer 452 kişiye katıl.