Formasyon eğitimi kaldırılsın!!!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


Yükseköğretim Kurulunun dikkatine

Yıllardır fen-edebiyat fakültesi öğrencileri üniversite eğitimi boyunca öğretmenlikle ilgili hiç bir ders almadan, para ve 6 aylık "sözde"  bir eğitim karşılığında öğretmenlik hakkına sahip oluyor. Bu öğrenciler kpps'de rekabeti gereksiz yere arttırıyorlar. Öğretmenlikle ilgili hiç bir eğitim görmedikleri için ülkemizdeki öğrenciler bu "sözde" öğretmenlerin denetiminde kalitesiz bir eğitim almaya mahkum ediliyor. Formasyon eğitimi yüzünden ülkemizdeki fen-edebiyat fakülteleri amacından saptırılarak diploma basan matbaalara dönüştürülmüştür ve bundan dolayı ülkemizdeki akademik personel sayısı Türkiye'yi eğitim alanında başarılı bir ülke yapacak düzeyde değildir. Ülkemizin daha kaliteli eğitim veren kurumlara sahip olması için üniversite öğrencileri olarak formasyon eğitiminin kaldırılmasını savunuyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

Bilal Erdem