YÖK Mesleğimi YOK Sayma

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 5.000.


İçmimarlık alanında, sanattan beslenen, yapı ve uygulama ağırlıklı bir TASARIM eğitimi verilmektedir. İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarım bölümleri lisans programlarının müfredatlarında, İç Mekan Akustiği, Yapı Malzeme, Detay Stüdyosu, Aydınlatma, Fiziksel Çevre kontrolü vb. gibi teknik dersler bulunmaktadır. Mezunlar yapı sektöründe, ince yapı uygulamalarında tasarımcı ve uygulayıcı olarak görev yapmaktadır.  Akademik atama ve yükseltme süreçleri içerisinde Üniversitelerarası kurulun doçentlik alanlarında İçmimarlık disiplini, Tablo 8 Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı içerisinde 804 kodu ile yer almaktadır. Koşul no 81 kriterleri ile değerlendirilmektedir.

073 Dar Alan "Tasarım ve Yapı" şeklinde revize edilip, içine diğer tasarım alanları da dahil edilmelidir. 0730 Ayrıntılı Alan "Tasarım Alanı" şeklinde tanımlanıp İçmimarlık, Endüstriyel Tasarım vb. yapıya yönelik faaliyet gösteren diğer tasarım disiplinleri de dahil edilerek, yapı alanındaki tasarım ve mimarlık alanları birbirinden koparılmamalıdır.

İçmimarlık ve Endüstriyel Tasarım disiplinlerinin yapılı çevre ile olan yakın ilişkisi, eğitim müfredat yapıları ve uygulama pratiği dikkate alındığında diğer tasarım disiplinleri ile olduğu kadar Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir Planlama vb. bölümlerle bağlının kopartılmaması gerekmektedir. BU NEDENLE 0731 TASARIM ANA BAŞLIĞI ALTINDA TÜM BU TASARIM DİSİPLİNLERİNİN TOPLANMASI ÖNERİLMEKTEDİR. Kavramsal karışıklıkların önüne geçilebilmesi için Lisans Program Adları ile Ayrıntılı alan ve Dar Alan isimlerinin aynı olmaması gerekmektedir. Bu nedenle Geniş Alan, Dar Alan ve Ayrıntılı Alan başlıklarında TASARIM şemsiye terminolojisinin kullanımı daha doğru olacaktır.  Lisans Program Adı olarak da “İÇMİMARLIK” önerilmektedir.

Bu noktada en önemli husus Kurumunuzca, TASARIM kavramının, şemsiye terminoloji olarak kullanımını sağlamaktır. Mimarlık ve Yapı Alanları ifadesi yerine “Tasarım ve Yapı Alanı” çok daha kapsamlı, anlamlı ve kapsayıcı olacaktır.

İç Mekân Tasarımı Önlisans programının, program öğretim programları ile 0732 Bina Türü Yapılar ve İnşaat Mühendisliği alanı ile uyumludur. İç Mekân Tasarımı programı ile Bina Türü Yapılar ve İnşaat Mühendisliği programlarının öğretim programları örtüşmektedir. Programın "İnce Yapı Teknikerliği" adı altında olması gerekmektedir. İç mimarlık mesleğinin tasarım ve uygulama boyutundaki bilgi birikiminin önlisans düzeyinde verilmesi mümkün değildir. 2 yıllık program, tasarım esaslı eğitim değil, uygulama ve teknik esaslı eleman yetiştirebilmektedir. Bu nedenlerden ötürü "İnce Yapı Teknikerliği" bu programı daha iyi tanımlamaktadır.

Kurumunuzca “Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” ile ilgili öneri tablonuzun, Kamu kaynaklarının daha etkin daha verimli kullanılması, İçmimarlık mesleğinin genel menfaatlerinin korunması ve kamu yararı açısından revize edilmesini tüm meslektaşlarımız adına arz ve talep ederiz.