2018 dönemine öğrenci affı

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 200.


18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 7143 no lu kanunun 15. maddesinde belirtilen öğrenci affı kapsamının bu dönem (2017-2018 bahar dönemi) kaydı silinecek olan öğrencileri de kapsamasını talep ediyoruz.

Mayıs ayı içerinde çıkan bu kanundan dolayı (bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar belirtildiği için) bizler af kapsamına alınmama durumuyla karşı karşıya kalmaktayız.