YÖK, HAKKIMI GERİ VER!

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


YÖK'nun 04.07.2019 tarihinde kamuoyuna yansıyan kararında yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan ,Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarına verilen Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge (mavi kart) sahibi olduğunu belgeleyen adaylar ile 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin(lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurtdışındaki (KKTC hariç) liselerde gören T.C uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C olan çift uyruklu adayların üniversitelerce belirlenen kriterler çerçevesinde yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurabilme uygulamasının devamına ve bu durumda ki yabancı öğrenciler adına Öğretmenlik, Hukuk , Tıp ve Diş Hekimliği bölümlerine %10 kontenjan uygulamasının getirilmesine karar verilmiştir.(kontenjan kısıtlanması) YÖK Genel Kurulu bundan böyle söz konusu yabancı öğrenciler için getirmiş olduğu kontenjan uygulamasının ; bu sene sınava girip tercihlerini yapan üniversitelerden kabul mektuplarını alan hatta ve hatta üniversitelere kayıt yaptıranların bile varlığını göz ardı edip böyle bir karar ile kayıtlarının silinmesi söz konusu yabancı öğrencilerin hayatında maddi manevi kapanması zor ciddi yaralar açtı. YÖK, ben ve benim gibi olan Yabancı Öğrencilerin, bu sene kontenjan uygulamasına tabii tutulacağını neden sene başında söylememiştir? Eğer söyleseydi öğrenciler olarak yollarımızı bu karar doğrultusunda çizerdik. Binlerce öğrencinin bu mağduriyeti, hukuk anlayışına sığmıyor ve sığmayacaktır. Kaldı ki bu uygulamanın yabancı uyruklu statüsünde ayrımcılık getirdiği için Anayasaya aykırı olduğunu da düşünmekteyiz. Ben ve benim gibi olan yabancı öğrencileri sınav sonucuyla geçebilen diğer yabancı öğrenciler zaten söz konusu bölümlere girebilecekken kontenjan uygulaması getirilmesinin hiçbir hukuki açıklaması yoktur. Benim gibi binlerce öğrenci, elbette ki hakkımızı hukuki yollardan aramaya başladık. Biz devletimize, devletimizin kurumlarına, hukukun üstünlüğüne, istikrara güvenerek bu sınava hazırlanıp sınavlarda başarılı olmuşken karşımıza büyük bir belirsizlik çıkmıştır. Özetle şuan yapmak istediğimiz şey sesimizi duyurabildikçe duyurabilmek. Lütfen siz de bu kampanyayı imzalayarak bizim sesimiz olun. Bugün bizim başımıza gelen yarın sizlerin de başına gelebilir. Sizlerin de desteği ile kazandığımız hakların geri verileceğine inanmak istiyoruz.