Tezli Yüksek Lisans Mezunlarının Hakkı Yenmesin

Tezli Yüksek Lisans Mezunlarının Hakkı Yenmesin

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
Yüksek Öğrenim Kurumu tarafına ümit hüseyin girgin bu kampanyayı başlattı

Eğitim sisteminin geldiği son nokta. 3 ekim 2019 itibariyle resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliği ile tezsiz yüksek lisans mezunlarına öğretim görevlisi kadrolarına başvuru hakkı geldi. Buna göre;

(4) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrolarına başvuruları

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır. Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz."

Herhangi bir Akademik alanda çalışmak, akademik tez ve yayınlar yazmak, literatüre katkıda bulunmak oldukça zorlu ve meşakatli bir süreci göze almayı gerektirir. Akademik eğitimi ciddiye alan toplumlarda bu süreç liyakata dayanan bir yaklaşımla değerlendirilmektedir. Çünkü bir üniversitede akademik eğitim verebilmek için sadece derslere girip çıkmanız değil, alanınızda literatüre katkı yapmanız da gerekmektedir. Bunun için de lisans sonrası eğitiminizi tamamlamanız, hem kendiniz hem de ileride öğrenciniz olacak bireyler için bilimsel makalelerin nasıl yazılacağını bilmeniz gerekmektedir. Yüksek lisans tezini layıkı ile bitirmek bu anlamda en büyük zorunluluktur. Tüm bu gerçeklere karşın Dünyadaki ilk 500 üniversitenin içerisine bir üniversite ile dahi giriş yapamayan ülkemizin yüksek öğretim kurumundan adeta bu süreci devam ettirmeye yönelik bir karar daha gelmiştir. Bu geçici madde öğrenciler arasında bir fırsat eşitliği yaratmaktan ziyade  eğitim sistemimizde liyakatin olmadığını gösteren başka bir kanıttır. Öyle ki yüksek lisans mezunları ve hatta alana katkıda bulunmuş doktora mezunları açıktadır. Devletin öncelikli amacı halihazırda açıkta bulunan bu kalifiye öğretim görevlilerini bir yerlere yerleştirmek olmalıdır. Lütfen bu maddenin geri çekilmesi ve akademik alana katkıda bulunanların layığını bulabilmeleri için imzanızı esirgemeyin. 

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.
500 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.