Kampanya Kapatıldı

Sürgün edilen Hocamızı geri istiyoruz!Yapılan Haksızlığa Karşı Susma!EmreÖzyetişYanındayız

Bu kampanya 837 destekçiye ulaştı


2017-2018 Kış Dönemi’nde birinci sınıf mimari proje stüdyosu ve mimarlık bilgisi dersleri kapsamında, Kars Teknik Gezisi’ne hazırlanmak amacıyla, yönetmen Zeki Demirkubuz’un “Masumiyet” filmi ile Reha Erdem’in “Kosmos” filmlerinin gösterimini yaptı.Daha sonra Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü'nün makamına çağırılan ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü'nün cinsiyetçi söylemlerine maruz kalan Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Emre Özyetiş, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna görevlendirildi.Akedemik alanı dışındaki görevlendirmeyi tanımıyoruz ve Mevcut Kanun "2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 13. maddesinin Rektörün görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen b-4 fıkrası; "gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek ve bunlara yeni görevler vermek" olarak düzenlenmiştir." denerek alanı dışındaki bir göreve getirilmiştir.Belirtilen kanunun değiştirilmesini ve/veya hocamızın geri dönmesini talep ediyoruz.

SaygılarımızlaBugün MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ imzanı bekliyor!

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «YÖK: Sürgün edilen Hocamızı geri istiyoruz!Yapılan Haksızlığa Karşı Susma!EmreÖzyetişYanındayız». MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ BİRLİĞİ ve imza atan diğer 836 kişiye katıl.