Kampanya Kapatıldı

Psikoloji bölümlerinde alan dışı kadrolaşmaya engel olacak yasal düzenlemeler yapılsın

Bu kampanya 2.246 destekçiye ulaştı


 Meslektaşlarımızın tüm çabalarına karşın çok sayıda kişinin psikolog ünvanını usulsüz olarak kullanarak insanların ruh sağlığına ve mesleki itibarımıza zarar verdiğini görüyoruz.

Ufak bir araştırma dahi sorunun temel kaynağının psikoloji bölümlerindeki alan dışı kadrolaşmalar olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Psikoloji bölümlerindeki alan dışı personelden de mesleğimize katkı sağlamarını ve mesleğimizin haklarını korumalarını beklerken, aksine mesleğimizin sınırlarını gevşetmek üzere sistemli ve örgütlü şekilde çalıştıklarını, yer yer kişisel husumetlerini öğrencilere yansıtıp öğrencilere kötü muamelede bulunduklarını, alandaki genç akademisyen meslektaşlarımıza mobing uyguladıklarını görmek ve duymak bizleri üzüyor.

Meslek elamanlarının niteliğini düşüren alan dışı öğretim elemanlarıyla dolu üniversitelere her geçen gün bir yenisi eklenmekte. Örneğin bir üniversitede 10 akademik kadrodan 9’u hiç bir düzeyde psikoloji eğitimi almamış kişilerden oluşurken, başka bir üniversite yine ezici şekilde alan dışı kadrosuyla yılda 200 mezun veriyor.

Alan dışı akademik personellerin yoğun olduğu üniversiteler aynı zamanda psikologların haklarının çiğnenmesinin önünü açmakta, alan dışı kişileri lisansüstü programlara doldurarak sahte psikologları teşvik etmekteler. Bunun bir istisnasını göremiyor olmak bu konudaki iyi niyet ve işbirliği çabamızda yanılmış olduğumuzu düşündürüyor.

Bu üzücü tablonun yeni ve somut bir örneğini de Bursa Teknik Üniversitesi’nin akademik kadro ilanında açıkça görüyoruz.
Sosyal psikoloji Ana Bilim Dalı için verilen bu akademik kadro ilanında, kadro için her nasılsa PDR lisans üzerine PDR yüksek lisansa sahip bir kişinin uygun olabildiği belirtilmiş.

Bir akademik kadro için yüksek lisansa başlamış olma şartı aranırsa bu şart psikoloji lisansı üzerine ilgili alanda yüksek lisans yapmış olma şartıdır. Örneğin Klinik Psikoloji Anabilim Dalına akademik personel ilanı veren bir kurum "Gelişim Psikolojisinde yüksek lisans talep ederse bunun ne kadar gülünç olacağı açıktır. Ne geçerli lisans ne yüksek lisans şartı aranan bu ilana bilimsel bir perspektif ile bakarak anlam vermek mümkün değildir.

Bu enteresan ilan üzerine üniversitenin psikoloji bölümü kadrosuna baktığımızda karşılaştığımız tablo bizi şaşırtmıyor. Zaten toplamda üç kişiden oluşan kadronun ikisinin psikoloji alanında hiç bir düzeyde (ne lisans, ne yüksek lisans, ne doktora) eğitimlerinin olmadığı görülüyor.

Farklı meslek dalından olan bu kişiler, her ne kadar çok popüler olsa da psikolojinin “sosyal psikoloji” isimli bir alt dalı olduğunu gözden kaçırmış olabilirler. Bu tür gözden kaçırmaları engellemenin son derece kolay ve akla yatkın bir çözüm yolunu paylaşmak isteriz: Psikoloji bölümü kadrolarında uzman, yani psikoloji programlarında yetişmiş kişilerin yer alması.

Güncel başka bir örnek Erzincan Üniversitesi’nde adrese teslim olarak açıldığı izlenimi veren ilandır. Nasıl olmuşsa doktora dahil hiç bir düzeyde psikoloji alanında eğitim almamış kişi akademik kadroya uygun görülmüştür.

Yine dışarıdan fark edilmesi zor olabilecek bir husus psikolojinin ve alt dallarının sadece bir bilgi kümesi, bir bilgi yığını olmadığı kendilerine özgü metodolojilerinin olduğudur. Öyle ki psikolojinin farklı disiplinlerinde de bu metodolojiler gerek araştırma gerekse uygulamada büyük farklılıklar göstermektedir. Bu gerçek psikoloji temel disiplininden gelmiş olsalar dahi farklı alt alanlarda uzman olan kişilerin diğer alanlarda sağlıklı şekilde varlık gösteremeyecekleri anlamına gelir. Bu metodolojiler ise ancak usta çırak ilişkisi ile öğrenilebilir. Bir kişi kitap okuyarak, araştırarak ancak psikolojiye dair bir bilgi yığınına ulaşabilir, dolayısıyla psikologlar tarafından yetiştirilmeyen bir kimse hiç bir şekilde psikolog olamaz. Buna karşın kimi psikoloji lisans ve lisansüstü programlarında öğrenciler neredeyse psikolog görmeden mezun olmaktalar.

Tüm bunlara bağlı olarak psikoloji lisans ve lisansüstü programlarında en az 80% olmak üzere lisans ve lisansüstü eğitimlerini psikoloji alanında tamamlamış kişilerin oluşturması yönünde yasal zorunluluk getirilmesini, bu koşulu sağlamayan, mesleğimizin ve temsil ettiğimiz bilim dalının niteliğini düşüren psikoloji bölümlerinin kapatılmasını istiyoruz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.



Bugün Murat imzanı bekliyor!

Murat Yılmaz bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «YÖK: Psikoloji bölümlerinde alan dışı kadrolaşmaya engel olacak yasal düzenlemeler yapılsın». Murat ve imza atan diğer 2.245 kişiye katıl.