Mustafa Öztürk acilen görevden alınsın !

Mustafa Öztürk acilen görevden alınsın !

Başlama tarihi:
2 Aralık 2020
İmzalar: 59Sonraki Hedef: 100
Hemen destekle

Bu kampanya neden önemli?

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Mustafa Öztürk bir konuşmasında: “Kur'an 23 sene Velid bin Mugire aşağı Asbil Vahil yukarı deyip bütün kadrajını Hicaz-Taif-Medine'ye sıkıştırmış. İnsanlığa son söyleyeceği sözün çapı oradaki 3-5 lavuk müşrik. Ve o müşriğe Kur'an'da öyle küfürler var ki. Hem ‘kel’ hem ‘fodul' ve 'piç' ifadesi kullanılıyor” şeklinde konuşarak "Bu Allah dili olabilir mi? İnsani dil olamaz mı? Olabilir. Yanmış canı. Feverandır. Olabilir" diyor.

İslam dinine inananların Kutsal kitabı Kur'an-ı Hakîm'e yukarıda geçen ithamlarda bulunması asla kabul edilebilir cinsten olmadığı gibi İslam dini mensuplarını derinden üzecek ve kızdıracak niteliktedir. Sıradan herhangi bir beşer kitabını eleştirir gibi Allah kelamı olan Kur'an-ı A'zîm'i bu şekilde eleştirmesi bulunduğu bilim dalının şerefine yakışmadığı gibi isminin başındaki 'Prof.Dr.' unvanını da haketmediğini gösteriyor. İslam'ın temel inanç ve esaslarından olan Kur'an-ı Kerîm'in tamamının Allah kelamı olduğunu açıkça ve küstahça reddetmekle birlikte O yüce kitabın kendisine indirildiği şüphesiz bilinen Rasûl-ü Zîşân Peygamberimiz Muhammedü'l-Emîn(a.s.m)'e de Kur'an-ı Kerîm'in bazı kısımlarına kendi sözlerini eklediğini iddia ederek 'YALANCILIK' isnad etmiş olmaktadır. Kendi bozuk anlayış ve görüşleriyle Kur'an-ı Kerîm'in ve dolayısıyla Yüce Dinimiz İslam'ın altını oymaya ve yüce değerlerimizi itibarsızlaştırmaya çalışmakta ve bu bozuk fikirlerini öğrencilerine ve halka açık medya organlarında yaymaya çalışmaktadır.

Bu kabul edilemez davranışlar karşısında kendisinin Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesindeki Öğretim Üyeliği görevine son verilmesini, YÖK'e bağlı herhangi bir ünveristede öğrenim veremeyecek şekilde ilişiğinin kesilmesini, Prof.Dr. unvanının elinden alınmasını, halka açık hiçbir sosyal medya ve medya yayın organında bu şekilde görüş bildiremeyecek şekilde kısıtlanmasını ve halkın büyük kesiminin temel inanç ve değerlerine saygısızlıktan gerekli cezaî işlemlerin uygulanmasını "ÂCÎLEN" talep ediyoruz.

Hemen destekle
İmzalar: 59Sonraki Hedef: 100
Hemen destekle

Karar Vericiler