DİPLOMAMA DOKUNMA YÖK

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.


 Yüksek Öğrenim Kurumu(YÖK )tarafından ,uzaktan eğitim yolu ile mezun olanların diplomalarda ifade değiştirilecektir. Yüksek Öğrenim Kurumunun (YÖK) karar ile 5 Nisan da tüm Üniversitelere yazı gönderilerek artık , uzaktan eğitim yolu ile mezun olanların diplomasında "Uzaktan Öğretim" ifadesinin yer alacağını açıklandı.

Bu karar tüm uzaktan eğitim alan öğrencileri tedirgin etmiştir. Yıllardır uygulanmasında herhangi bir sakıncası olmayan bir durumun bu kararla değiştirilmesi hakkaniyetle asla bağdaşmamaktadır.

Diplomada uzaktan eğitim mezunu yazısını gören bir idareci veya sınav yönetmeni, o kişiyi sınava veya mulakata alırken o kişi hakkındaki düşünceleri direkt olarak menfileşecektir. Bu durum bir hak ihlalidir.

Sayın büyüklerimiz bu kararın kaldırılmasını,diplomalarımızın üzerinde uzaktan eğitim yazının olmasını istemiyoruz. 

Gereginin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.Bugün KAMU imzanı bekliyor!

KAMU bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «YÖK: DİPLOMAMA DOKUNMA YÖK». KAMU ve imza atan diğer 33 kişiye katıl.