Covid 19 virüsü nedeniyle yapılan uzaktan eğitimin iptali derslerin yazın işlemmesi

Covid 19 virüsü nedeniyle yapılan uzaktan eğitimin iptali derslerin yazın işlemmesi

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMU (YÖK) tarafına A g bu kampanyayı başlattı

Covid 19 virüsü nedeniyle uygulanan uzaktan eğitimin öğrenciler açısından adaletsiz bir eğitim şekli olduğunu düşünüyoruz. Bu dönem olağan üstü bir dönemdir insanlar eşit şartlarda eğitim öğretime devam edemeyecekler. Ailesinde virüse yakalanan öğrenciler veya virüse yakalanan bir öğrencinin psikolojisi göz önünde bulundurulmalı ayrıca eğitimde bütün öğrencilerin bilgisayar internet gibi eşit ders materyallerine sahip olmaması da eğitimdeki eşitlik kavramını ortadan kaldırmıştır. Biz üniversite öğrencileri olarak bunların göz önüne alınmasını ve 2019 2020 bahar yarıyılı derslerinin yaz dönemi içerisinde işlenmesi gerektiğini savunuyoruz.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 100.
100 imzaya ulaşıldığında, bu kampanyanın öne çıkarılan kampanyalarda yer alma ihtimali artar.