Akademik takvimde düzenleme

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Üniversitenin akademik birimlerinin çok geç işlemesinden dolayı kaynaklanan sıkıntılar yüzünden akademik takvime yansıması biz öğrenciler için büyük bir problem. Sınavların geç bitmesinden dolayı yaşanan sıkıntılar herkesi etkilemektedir. Seneye bahar dönemi bütlerle birlikte 10 temmuzda bitmekte ve bu durum staj yapacaklar ya da başka bir işleri olanlar için büyük sıkıntı yaratmaktadır. Akademik takvime düzenleme getirilmesi gerekmektedir.