Petition geschlossen.

yêu Văn hoá, tôn trọng lịch sử ủng hộ việc bảo vệ khu di tích Bức tường Berlin EAST SIDE GALLERY

Diese Petition hat 93.483 Unterschriften erreicht


Hội Văn hoá Cửu Long kêu gọị những người Việt Nam (đặc biệt những người ở Berlin và Đông Đức cũ) yêu Văn hoá, tôn trọng lịch sử ủng hộ việc bảo vệ khu di tích Bức tường Berlin EAST SIDE GALLERY

Các bạn thân mến,

Với tư cách là Chủ tịch Hội Văn hoá để bảo tồn, truyền bá, di sản Văn hoá các dân tộc ASEAN, tôi thiết tha kêu gọi các bạn tham gia ký vào bản Online Petition của „Bündnis East Side Gallery Retten“

Tôi xin tóm tắt lời kêu gọi của „Nhóm đoàn kết để cứu East Side Gallery“ (Petition vom Bündnis East Side Gallery Retten)

Chúng ta kêu gọi các nhà chính trị của Berlin hãy:

Không phá bỏ phần nào của di tích lịch sử East Side Gallery để dùng cho xây dựng cho tư nhân giầu có.
Không cho phép một sự xây dựng tư nhân giầu có nào sau bức tường East Side Gallery.
Ủng hộ một Quy hoạch thành phố một cách lâu dài, hướng tới tương lai, tính đến ảnh hưởng của xã hội và bảo vệ môi trường với mục đích gìn giữ những cơ cấu của Xã hội và nền văn hoá đa dạng đang có.
Ủng hộ sự chú ý đặc biệt đến các hệ thống môi trường trên sông SPREE, là một việc quan trọng cho Khí hậu của thành phố.
Giấy phép xây dựng của người đầu tư chỉ có giá trị đến tháng ba. Nếu qua thời gian này mà không xây thì giắy phép bị mất giá trị.

Các bạn hãy bỏ chút thời gian cùng chúng tôi thu thập, vận động thêm chữ ký.
Chúng ta sẽ cố gắng tập trung được ít nhất 150.000 chữ ký gửi tới các nhà chính trị.

Thưa các bạn, tôi thiết nghĩ
Là những người Việt Nam sống ở Đức qua những ngày đất nước này bị phân đôi bởi bức tường thành, chúng ta rất trân trọng những di tích lịch sử của giai đoạn này, khi cuộc đời của chúng ta cũng đã đi vào một bước ngoặt lớn trong dòng thác lũ của quê hương thứ hai - nước Đức và chẳng ai phản đối việc tham gia vào các sự kiện văn hoá chính trị của đất nước rất có ý nghiã này.
Mong các bạn sẽ gửi sự ủng hộ của mình vào e mail của tôi nhuanh@phamnhuanh.com và nếu có cần thông tin gì xin liên hệ với tôi qua điện thoại của tôi là 0163 9337470

Xin cảm ơn vì sự nhiệt tình của các bạn.
Chủ tịch Hội Văn hoá Cửu Long để bảo tồn và truyền bá di sản Văn hoá truyồn thống các dân tộc ASEAN - TS. Phạm Thị Như AnhHeute: Bündnis East Side Gallery Retten verlässt sich auf Sie

Bündnis East Side Gallery Retten benötigt Ihre Hilfe zur Petition „yêu Văn hoá, tôn trọng lịch sử ủng hộ việc bảo vệ khu di tích Bức tường Berlin EAST SIDE GALLERY”. Jetzt machen Sie Bündnis East Side Gallery Retten und 93.482 Unterstützer/innen mit.