Petitioning Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin and 13 others

yêu Văn hoá, tôn trọng lịch sử ủng hộ việc bảo vệ khu di tích Bức tường Berlin EAST SIDE GALLERY

Hội Văn hoá Cửu Long kêu gọị những người Việt Nam (đặc biệt những người ở Berlin và Đông Đức cũ) yêu Văn hoá, tôn trọng lịch sử ủng hộ việc bảo vệ khu di tích Bức tường Berlin EAST SIDE GALLERY

Các bạn thân mến,

Với tư cách là Chủ tịch Hội Văn hoá để bảo tồn, truyền bá, di sản Văn hoá các dân tộc ASEAN, tôi thiết tha kêu gọi các bạn tham gia ký vào bản Online Petition của „Bündnis East Side Gallery Retten“

Tôi xin tóm tắt lời kêu gọi của „Nhóm đoàn kết để cứu East Side Gallery“ (Petition vom Bündnis East Side Gallery Retten)

Chúng ta kêu gọi các nhà chính trị của Berlin hãy:

Không phá bỏ phần nào của di tích lịch sử East Side Gallery để dùng cho xây dựng cho tư nhân giầu có.
Không cho phép một sự xây dựng tư nhân giầu có nào sau bức tường East Side Gallery.
Ủng hộ một Quy hoạch thành phố một cách lâu dài, hướng tới tương lai, tính đến ảnh hưởng của xã hội và bảo vệ môi trường với mục đích gìn giữ những cơ cấu của Xã hội và nền văn hoá đa dạng đang có.
Ủng hộ sự chú ý đặc biệt đến các hệ thống môi trường trên sông SPREE, là một việc quan trọng cho Khí hậu của thành phố.
Giấy phép xây dựng của người đầu tư chỉ có giá trị đến tháng ba. Nếu qua thời gian này mà không xây thì giắy phép bị mất giá trị.

Các bạn hãy bỏ chút thời gian cùng chúng tôi thu thập, vận động thêm chữ ký.
Chúng ta sẽ cố gắng tập trung được ít nhất 150.000 chữ ký gửi tới các nhà chính trị.

Thưa các bạn, tôi thiết nghĩ
Là những người Việt Nam sống ở Đức qua những ngày đất nước này bị phân đôi bởi bức tường thành, chúng ta rất trân trọng những di tích lịch sử của giai đoạn này, khi cuộc đời của chúng ta cũng đã đi vào một bước ngoặt lớn trong dòng thác lũ của quê hương thứ hai - nước Đức và chẳng ai phản đối việc tham gia vào các sự kiện văn hoá chính trị của đất nước rất có ý nghiã này.
Mong các bạn sẽ gửi sự ủng hộ của mình vào e mail của tôi nhuanh@phamnhuanh.com và nếu có cần thông tin gì xin liên hệ với tôi qua điện thoại của tôi là 0163 9337470

Xin cảm ơn vì sự nhiệt tình của các bạn.
Chủ tịch Hội Văn hoá Cửu Long để bảo tồn và truyền bá di sản Văn hoá truyồn thống các dân tộc ASEAN - TS. Phạm Thị Như Anh

Letter to
Klaus Wowereit, Regierender Bürgermeister von Berlin
Holger Lippmann, Liegenschaftsfonds Berlin
Deutsche UNESCO-Kommission e.V. Deutsche UNESCO-Kommission e.V.
and 11 others
Maik Uwe Hinkel Living Bauhaus, Bauherr des Hochhauses "Living Levels"
Landesdenkmalamt Berlin Landesdenkmalamt Berlin
Friedrichshain/Kreuzberg, Berlin BVV
Friedrichshain/Kreuzberg, Berlin Untere Denkmalschutzbehörde
Ausschuss für Kulturelle Angelegenheiten Berlin
Sigrid Kayser, Oberste Denkmalschutzbehörde Berlin
John Dahl, Stadtentwicklungsausschuss von Friedrichshain/Kreuzberg
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin
Senatorin Cornelia Yzer, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung Berlin
Finanzsenator Dr. Ullrich Nussbaum, Senatsverwaltung für Finanzen Berlin
Senator Michael Müller, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt,
Sehr geehrte Damen und Herren,

die East Side Gallery ist eine der wenigen Abschnitte, die nach dem Abriss der Mauer noch im Originalzustand erhalten wurden. Sie ist ein historisches Zeugnis der Teilung, ein Mahnmal der Geschichte, das aus guten Gründen unter Denkmalschutz steht. Nun werden Teile der East Side Gallery abgerissen. Der Abriss, der für diesen März geplant ist, macht Platz für 36 Luxuseigentumswohnungen für bis zu 7.800 Euro pro Quadratmeter.

Auf dem ehemaligen Todesstreifen hinter der East Side Gallery ist der Bau eines 14-geschossigen, 63 Meter hohen Hochhauses geplant. Realisiert werden soll das Bauvorhaben durch den Vogtländer Unternehmer Maik Uwe Hinkel, der unter dem Namen "Living Bauhaus" firmiert, den aber nichts mit dem Erbe des Bauhauses verbindet: Statt sozialem Wohnungsbau entsteht Luxus-Eigentum.

Bebauung trotz Bürgerentscheid und Denkmalschutz

Der Bau eines Turmes im Gebiet der Mediaspree verstößt gegen das erfolgreiche Votum des Bürgerentscheids "SPREEUFER FÜR ALLE!" von 2008, wonach dort überhaupt keine Hochhäuser entstehen sollen! Und: Als Sinnbild für die Teilung Berlins steht die East Side Gallery seit 1991 unter Denkmalschutz!

Wir Bürgerinnen und Bürger Berlins stellen uns mit dieser Petition vor die denkmalgeschütze East Side Gallery und rufen Ihnen laut zu:

+ Kein Abriss von Teilen der denkmalgeschützten East Side Gallery für private Luxusbebauung.

+ Keine Luxuswohnbebauung hinter der East Side Galerie auf dem ehemaligen Todesstreifen.

+ Für eine nachhaltige und zukunftsweisende Stadtplanung, die durch soziale und ökologische Kompetenz mit dem Ziel der Erhaltung der sozialen Strukturen und der kulturellen Vielfalt geprägt ist.

+ Für eine besondere Berücksichtigung des Ökosystems der Spree, das für das Klima der Stadt wichtig ist.

Bündnis East Side Gallery Retten started this petition with a single signature, and now has 92,344 supporters. Start a petition today to change something you care about.