VUELTA DE LA ÚNICA REUMATÓLOGA DE ARTRITIS DE INICIO DEL HOSPITAL DE SANTIAGOdeCOMPOSTELA

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.500!


Somos un grupo de afectadas e afectados pola saída da praza de Reumatoloxía, da consulta de ARTRITIS DE INICIO da Doutora PÉREZ PAMPÍN quedando sen a atención personalizada en calquer horario sen necesidade de cita previa. Cando nos surxe algún problema coa medicación, con cambios nas afeccións habituáis imprevistas, despois de facer analíticas de seguimento ou cando notamos sintomatoloxías diferentes que os Doutores de Medicina de Familia, non saben como proceder chamabamos á Doutora PÉREZ PAMPÍN e tanto nos solucionaba coma nos citaba na maior brevedade. Nalgunha ocasión dependendo da gravidade do proceso xa nos atendía no mesmo día.