Sala de espera no Centro de Saude de Carballedo

Sala de espera no Centro de Saude de Carballedo

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
PSdG PSOE Cerdedo Cotobade ha iniciado esta petición dirigida a Xunta de Galicia y

SALA DE ESPERA NO CENTRO DE SAÚDE DE CARBALLEDO.

Situación  "denigrante e atenta contra os dereitos dos pacientes". Na maioría dos casos, os usuarios deste centro de saúde son persoas de avanzada idade con diferentes enfermidades. A obrigación de manter a distancia social no centro provoca esta situación na que os pacientes se atopan fóra do edificio para esperar a súa quenda de atención sanitaria.

A pesar destas críticas, Encarna Amigo, portavoz do PP en materia de sanidade, defendeu a actuación de Sanidade e argumentou as razóns do rexeitamento do seu partido a esta iniciativa.

"É un centro de saúde totalmente adaptado e a sala de espera actual é axeitada e cumpre con todos os requisitos de seguridade para a súa actividade", concluíu.

Seguiremos reclamando a creación por parte da Xunta dunha área de espera para o centro e sumar un servizo os usuarios que lles permita poder esperar a súa cita dentro de un espazo preparado, NON + RÚA.

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 200!
Con 200 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas