Non a supresión do pediatra en Cerdedo e Carballedo

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.500!


A supresión do servizo de Pediatría no centro médico de Cerdedo e Carballedo atenta directamente contra os intereses dos veciños, que ven como pouco a pouco, pese o prometido coa fusión, empeoran os servicios no Concello. Non se pode pretender acabar coa despoboación do noso municipio, non se pode pretender atraer a mozos e familias, se non se cubren as suas necesidades máis importantes e se xoga coa saude dos máis pequenos. Por elo instamos ó Concello, Sergas e á Xunta de Galicia a que manteñan o servizo pediátrico de Cerdedo-Cotobade.